“วันนอร์” สั่งงดประชุมร่วมรัฐสภา 16 ก.พ. หลัง “เพื่อไทย” ขอถอนร่าง กม.ไปทบทวน

wewy (3)

นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา เผยว่าการประชุมร่วมรัฐสภาในวันที่ 16 ก.พ.67 เพื่อพิจารณา 3 วาระ ประกอบด้วย ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช …. ยกเลิกมาตรา 272 ว่าด้วยการโหวตนายกฯ , ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนั้น

ตนได้สั่งงดการประชุมออกไป เนื่องจากนายชูศักดิ์ ศิรินิล สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ได้ขอถอนร่างกฎหมายปราบทุจริต และร่างกฎหมาย ป.วิอาญาฯ ออกไปก่อน โดยให้เหตุผลว่าขอนำกลับไปพิจารณาทบทวน เพื่อให้เกิดความรอบคอบแล้วจึงจะนำกลับเข้ามาพิจารณาในที่ประชุมร่วมรัฐสภาอีกครั้งต่อไป

แต่การขออนุญาตนำกลับไปทบทวนต้องขอมติจากที่ประชุมรัฐสภาว่าจะเห็นด้วยหรือไม่ เนื่องจากร่างดังกล่าวอยู่ในระเบียบวาระแล้ว ตนเห็นว่าจะทำให้เสียเวลาหากจะเปิดประชุมมาเพื่อขอมติที่ประชุม ดังนั้นจึงได้สั่งงดประชุมแล้วไปขอมติที่ประชุมในการประชุมร่วมรัฐสภาครั้งถัดไป ซึ่งยังไม่ทราบว่าจะนัดอีกครั้งเมื่อใด เพราะต้องดูความพร้อมและประชุมร่วมของวิปทั้ง 3 ฝ่าย

ส่วนในระเบียบวาระจะมีการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญฯ ที่นายชัยธวัช ตุลาธน สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคก้าวไกล เป็นผู้เสนอ นายวันมูหะมัดนอร์ กล่าวว่า นายชัยธวัช มีความประสงค์ตั้งแต่ครั้งที่แล้วว่ายังไม่เสนอในที่ประชุม เพราะถึงอย่างไรร่างรัฐธรรมนูญจะมีการพิจารณาแก้ไขอยู่แล้ว ซึ่งเรื่องที่นายชัยธวัชเสนอก็เกี่ยวข้องกัน และอีกประการในเดือนพ.ค.นี้ สว.ก็จะหมดวาระการดำรงตำแหน่งลงอยู่แล้วด้วย มาตรา272ก็จะไม่มีอำนาจอะไร ดังนั้น จะแก้ไขหรือไม่แก้ไขก็ไม่ได้มีผลอะไร

 

แท็ก