เผย 10 อาชีพเด่น อาชีพในฝันของเด็กรุ่นใหม่ ปี 2567

Hotnews เริ่ม 1 ตุลา 66

 

เผย 10 อาชีพเด่น อาชีพในฝันของเด็กรุ่นใหม่ ปี 2567
สถาบันยุทธศาสตร์การค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เผย 10 อาชีพเด่น อาชีพในฝันของเด็กรุ่นใหม่ และสถานภาพของเด็ก Gen Z ปี 2567
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 มีรายงานว่า สถาบันยุทธศาสตร์การค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้เผยข้อมูลการประเมินผล 10 อาชีพเด่น การสำรวจอาชีพในฝันของเด็กรุ่นใหม่ และสถานภาพของเด็ก Gen Z ปี 2567 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
10 อันดับ “อาชีพเด่น” ปี 2567
โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน คือ ความต้องการแรงงานของผู้ประกอบการ 25 คะแนน ความมั่นคงและยั่งยืน 25 คะแนน ระดับรายได้ 25 คะแนน จำนวนคู่แข่งในตลาด 25 คน มีผลดังนี้
1. วิศวกรความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Network Security) หรือเจ้าหน้าที่ทางเทคนิคความปลอดภัย 96.3 คะแนน
2. แพทย์ (ด้านศัลยกรรม ด้านผิวหนัง) 95.4 คะแนน
3. นักกายภาพบำบัด-นักจิตวิทยา / ทันตแพทย์ 95.0 คะแนน
4. นักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst) หรือนักออกแบบข้อมูล 94.4 คะแนน
5. YouTuber, TikToker อินฟลูเอนเซอร์ สตรีมเมอร์ / ผู้เชี่ยวชาญด้านอีคอมเมิร์ซ หรือพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ 93.9 คะแนน
6. ดารา นักแสดง นักร้อง / นักการตลาดออนไลน์ / นักพัฒนาซอฟต์แวร์ 92.2 คะแนน
7. นักวิเคราะห์การเงิน ที่ปรึกษาทางการเงิน และนักวางแผนการเงิน 91.1 คะแนน
8. ผู้ประกอบการ (ธุรกิจส่วนตัว) 90.6 คะแนน
9. ที่ปรึกษากฎหมาย ทนายความ กฎหมาย 89.7 คะแนน
10 ติวเตอร์ / หมอดู 88.8
สำหรับผลสำรวจอาชีพของเด็กรุ่นใหม่ และสถานภาพของเด็ก Gen Z ปี 2567 จากจำนวน 802 ตัวอย่าง (ทั่วประเทศ) วันที่สำรวจ 6-15 มกราคม 2567 มีดังนี้
10 อาชีพในฝัน (My Dream Job)
ครู อาจารย์ ติวเตอร์
ประกอบธุรกิจส่วนตัว นายตัวเอง
หมอ แพทย์ พยาบาล
อินฟลูเอนเซอร์ สตรีมเมอร์ ยูทูบเบอร์
นักออกแบบกราฟิก (Graphic Designer)
ทนายความ อัยการ
งานด้านต่างประเทศ
ศิลปิน และนักตัดต่อ Editor
นักบิน แอร์โฮสเตส
ข้าราชการ (ทหาร ตำรวจ ข้าราชการทั่วไป)
โดยปัจจัยที่มีผลต่ออาชีพในฝัน ได้แก่
เป็นที่ต้องการของตลาด มีตำแหน่งงานรองรับแน่นอน ร้อยละ 23.2
เงินเดือน และผลตอบแทนสูง ร้อยละ 20.8
มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี ร้อยละ 17.2
เลือกตามคนในครอบครัว ร้อยละ 16.6
หางานง่าย มีโอกาสก้าวหน้าสูง ร้อยละ 14.7

แท็ก