ลาวกระตุ้นภาครัฐ-เอกชน ร่วมมือส่งเสริมการท่องเที่ยว

Hotnews เริ่ม 1 ตุลา 66

รัฐบาลลาวแนะนำภาครัฐและภาคเอกชนกระชับความร่วมมือยกระดับแหล่งท่องเที่ยว สิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว และการบริการตามโรงแรมและร้านอาหาร

กิแก้ว ไซคำพิทูน รองนายกรัฐมนตรีลาว ซึ่งร่วมประชุมข้อสรุปผลงานประจำปี 2023 และแผนงานประจำปี 2024 ของกระทรวงสารสนเทศ วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว กล่าวถึงการยกระดับการบริการที่มีคุณภาพ พัฒนากิจกรรมและผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวที่หลากหลาย ซึ่งเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ของประเทศ

กิแก้วเสริมว่ารัฐบาลลาวและธุรกิจต่างๆ ควรร่วมกันโฆษณา พัฒนา และจัดการการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ธรรมชาติ และการเกษตร และความยั่งยืน พร้อมกับการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น

อนึ่ง รัฐบาลลาวดำเนินโครงการปีแห่งการท่องเที่ยวลาว 2024 (Visit Laos Year 2024) ซึ่งเปิดกว้างต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกด้วยความหวังผู้คนมากมายค้นพบความมหัศจรรย์ของลาว เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวมาเยือนลาวเพิ่มขึ้น

กระทรวงฯ คาดหวังว่าจำนวนนักท่องเที่ยวชาวลาวและชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวลาวในปี 2024 จะสูงเกิน 6 ล้านคน

 

ประเภท : ต่างประเทศ
แท็ก