ปมร้อน “ขบวนเสด็จ”…จุดเดือดในสภาฯ – นอกสภาฯ

สัมภาษณ์ ผศ.ดร.วันวิชิต บุญโปร่ง อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ ม.รังสิต

ในรายการ “แชร์เล่าข่าวเด็ด” 15 ก.พ. 67 ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย ธีรวัฒน์ พึ่งทอง และ เยมิณ แหวนเครือ

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก