“เศรษฐา” ยันเดินหน้า “ดิจิทัลวอลเล็ต” ย้ำรักษาวินัยการเงินการคลังเคร่งครัด

wewy (5)

 

 

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง โพสต์ข้อความผ่าน X ว่า ประชุมติดตามโครงการดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาท ซึ่งเป็นการประชุมครั้งแรกของปีนี้ครับ โครงการนี้เป็นหนึ่งในนโยบายหลักที่รัฐบาลมีจุดประสงค์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและวางรากฐานเศรษฐกิจดิจิทัลให้กับประเทศไทยในอนาคต โดยรัฐบาลมีความจำเป็นต้องใช้วงเงินงบประมาณราว 5 แสนล้านบาท เพื่อทำโครงการนี้ให้สำเร็จ

แน่นอนว่า รัฐบาลจะดำเนินการโครงการให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยจะปฏิบัติหน้าที่ และใช้อำนาจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต จะเปิดเผยทุกกระบวนการ และมีความรอบคอบระมัดระวังในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศและประชาชนส่วนรวม ที่สำคัญ เราไม่ลืมรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐอย่างเคร่งครัดครับ

 

แท็ก