สหรัฐฯ พบยอดดับ ‘ใช้ยาเกินขนาด’ ทะลุ 1.09 แสนรายในปี 2022

Hotnews เริ่ม 1 ตุลา 66

 

ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐฯ เปิดเผยว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากการใช้ยาเกินขนาดในสหรัฐฯ ช่วงปี 2022 สูงเกิน 109,000 ราย และเกือบร้อยละ 70 ของผู้เสียชีวิตเหล่านี้ใช้สารโอปิออยด์สังเคราะห์ นอกเหนือจากเมทาโดน เฟนทานิล และสารเทียบเคียงเฟนทานิลที่ส่วนใหญ่ผลิตอย่างผิดกฎหมาย

รายงานระบุว่าสัดส่วนผู้เสียชีวิตจากการใช้ยาเกินขนาดพร้อมหลักฐานบ่งชี้การสูบในสหรัฐฯ ช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2020 จนถึงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2022 เพิ่มขึ้นร้อยละ 73.7 โดยทุกภูมิภาคของสหรัฐฯ พบการเปลี่ยนแปลงที่คล้ายกันนี้

ศูนย์ฯ เสริมว่าการเสริมสร้างความแข็งแกร่งและการขยับขยายของการบริการทางสาธารณสุขและการลดอันตรายเพื่อจัดการกับความเสี่ยงใช้ยาเกินขนาดจากการสูบและวิธีการอื่นๆ ที่ไม่ใช่การฉีดอาจช่วยลดการเสียชีวิตได้

 

ประเภท : ต่างประเทศ
แท็ก