ฉุดไม่อยู่! จุดความร้อนไทยยังพุ่งสูงกว่า 1.8 พันจุด กาญจนบุรีครองอับดับ 1 พบมากสุด 352 จุด

ja(2)

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA เผยข้อมูลจากดาวเทียมซูโอมิ เอ็นพีพี (Suomi NPP) และจากดาวเทียมอีกหลายดวง เมื่อวันที่ 15 ก.พ.ที่ผ่านมา ไทยพบจุดความร้อนทั้งประเทศ 1,870 จุด โดยพบส่วนใหญ่เกิดขึ้นในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 648 จุด ตามด้วยป่าสงวนแห่งชาติ 519 จุด พื้นที่เกษตร 265 จุด แหล่งชุมชนและอื่นๆ 225 จุด พื้นที่เขต สปก. 197 จุด และพื้นที่ริมทางหลวง 16 จุด

สำหรับจังหวัดที่พบจำนวนจุดความร้อนสูงสุด ได้แก่ จ.กาญจนบุรี 352 จุด ขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านพบจุดความร้อนมากสุดอยู่ที่กัมพูชา 2,348 จุด ตามด้วย พม่า 1,395 จุด ลาว 1,064 จุด และเวียดนาม 575 จุด

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรง GISTDA ยังคงติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่

 

แท็ก