สหรัฐฯร่วมพิสูจน์เรือหลวงสุโขทัยอับปาง ส่งเรือ-ทีมจากฮาวาย เริ่มปฏิบัติการ 22 ก.พ.

Hotnews เริ่ม 1 ตุลา 66

 

กองทัพเรือไทย-สหรัฐฯเตรียมปฏิบัติภารกิจ ร่วมกู้เรือหลวงสุโขทัยแบบจำกัด โฆษก ทร.แจง ไม่ใช่การกู้เรือทั้งลำขึ้นจากน้ำ แต่เป็นภารกิจรวบรวมหลักฐานใต้น้ำทั้งจากภายในและนอกเรือนำมาประกอบผลการสอบสวนหาข้อสรุป ยืนยันสาเหตุที่เรือจม รวมถึงทำลายวัตถุอันตราย นำอุปกรณ์และยุทโธปกรณ์บางอย่างขึ้นมาจากใต้น้ำ และค้นหาผู้สูญหาย 5 คน ที่อาจติดอยู่ในตัวเรือ เริ่มปฏิบัติภารกิจวันที่ 22 ก.พ.นี้

จากเหตุการณ์เรือหลวงสุโขทัยอับปางกลางทะเล จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยเมื่อวันที่ 18 ธ.ค.65 มีกำลังพลเสียชีวิต 24 นายและสูญหาย 5 นาย กองทัพเรือไทย-สหรัฐฯเตรียมปฏิบัติภารกิจร่วมในการกู้เรือ โดยเมื่อวันที่ 18 ก.พ. พล.ร.ต.วีรุดม ม่วงจีน โฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยถึงความร่วมมือระหว่างกองทัพเรือไทยและสหรัฐอเมริกา ในการกู้เรือหลวงสุโขทัยแบบจำกัด (Light Salvage) ที่จะมีขึ้นในวันที่ 22 ก.พ.ว่า จะยังไม่ใช่การกู้เรือทั้งลำขึ้นมาจากน้ำ แต่เป็นการดำเนินการ ประกอบด้วย การสำรวจหลักฐานใต้น้ำ ทั้งภายในและภายนอกตัวเรือเพื่อนำมาประกอบการสอบสวนข้อเท็จจริงของกองทัพเรือ การค้นหาผู้สูญหาย 5 คน การทำให้ยุทโธปกรณ์ของสหรัฐฯ และวัตถุอันตรายหมดความสามารถ รวมถึงการนำอุปกรณ์และยุทโธปกรณ์บางอย่างขึ้นมาจากใต้น้ำ วัตถุประสงค์หลักของปฏิบัติการครั้งนี้เพื่อยืนยันสาเหตุในการจมของเรือและวัตถุพยานในการสอบสวนในห้วงที่ผ่านมา กองทัพเรือได้ดำเนินการสอบสวนผู้เกี่ยวข้องแล้ว และจำเป็นต้องใช้วัตถุพยานเพื่อนำมาสรุปผล รวมทั้งจำเป็นต้องค้นหาผู้สูญหายที่อาจติดค้างอยู่ในตัวเรือ ในส่วนที่สหรัฐฯเสนอตัวมาช่วยเหลือในการทำลายวัตถุอันตราย จะเป็นประโยชน์ร่วมกันทั้งฝ่ายไทยและสหรัฐฯ เนื่องจากสหรัฐฯมีประสบการณ์และเครื่องมือพิเศษ จะทำให้ปฏิบัติการร่วมกันครั้งนี้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ทั้งนี้กองทัพเรือจะใช้เรือหลวงรัตนโกสินทร์ เรือต่อต้านทุ่นระเบิด 2 ลำ เรือตรวจการณ์ 2 ลำ เรือระบายพลขนาดกลาง 1 ลำ พร้อมเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิด 40 นาย ร่วมปฏิบัติภารกิจ ขณะที่กองทัพเรือสหรัฐฯจะใช้เรือ Ocean Valor พร้อมเจ้าหน้าที่จากหน่วยประดาน้ำและกู้ซ่อมเคลื่อนที่ (Mobile Dive and Salvage Unit) ซึ่งประจำอยู่ที่ฐานทัพเรือในรัฐฮาวาย จำนวน 17 นาย เข้าร่วมสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจ โดยเรือ Ocean Valor จะออกเดินทางในวันที่ 19 ก.พ. ไปยังจุดที่เรือหลวงสุโขทัยจมและจะเริ่มปฏิบัติภารกิจในวันที่ 22 ก.พ. โดยเจ้าหน้าที่กองทัพเรือสหรัฐฯดังกล่าว เป็นกำลังพลที่จะเข้าร่วมการฝึกคอบร้าโกลด์ที่จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 43 ในการฝึกจะประกอบไปด้วยกิจกรรมการฝึกต่างๆ รวมถึงการกู้เรือหลวงสุโขทัยแบบจำกัดในครั้งนี้

สำหรับการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้ถือเป็นเครื่องแสดงถึงมิตรภาพอันยาวนานระหว่างกองทัพเรือไทยกับกองทัพเรือสหรัฐฯ โดยกองทัพเรือของทั้งสองประเทศมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติภารกิจร่วมกันให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ด้วยความปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบันทึกภาพทั้งภายในและภายนอกของตัวเรือ เพื่อใช้ประกอบการสอบสวนที่ได้ดำเนินการไว้ก่อนหน้านี้ให้ทราบถึงสาเหตุของการจม ทั้งนี้กองทัพเรือจะกำหนดพื้นที่ห้ามเดินเรือรอบๆบริเวณที่ปฏิบัติภารกิจ เพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าที่ สำหรับผลการปฏิบัติต่างๆ กองทัพเรือจะชี้แจงให้ทราบในโอกาสต่อไป

ส่วนบรรยากาศที่ท่าเรือประจวบ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ กองทัพเรือเริ่มเข้ามาจัดเตรียมสถานที่เพื่อใช้เป็น ศปก.ส่วนหน้าในการปฏิบัติภารกิจกู้เรือหลวงสุโขทัยแบบจำกัด โดยใช้อาคารสำนักงานของ บ.ท่าเรือประจวบ เป็นศูนย์ฯ แต่ในวันนี้ยังไม่มีนายทหารระดับสูงเข้ามาในพื้นที่ คาดว่าอีก 2-3 วันจะเริ่มมีเจ้าหน้าที่จากกองทัพเรือเข้ามาประจำยัง ศปก. ก่อนหน้านี้ในช่วงค่ำวันที่ 17 ก.พ. เรือหลวงมันใน และเรือหลวงบางระจัน พร้อมนักประดาน้ำ เข้ามาจอดพักที่ท่าเรือประจวบและในช่วงเช้าวันนี้ได้ออกไปปฏิบัติภารกิจในจุดที่เรือหลวงสุโขทัยจม เพื่อสำรวจและเตรียมความพร้อมในการกู้เรือหลวงสุโขทัยแบบจำกัดต่อไป

 

ประเภท : ต่างประเทศ
แท็ก