จีนยกเว้น ‘อากรแสตมป์’ การค้านอกชายฝั่งในเขตการค้าเสรีเซี่ยงไฮ้

fern

 

การค้านอกชายฝั่งในเขตการค้าเสรีนำร่อง (เซี่ยงไฮ้) แห่งประเทศจีน และเขตใหม่หลินกั่งของเขตการค้าเสรีนำร่องฯ จะได้รับการยกเว้นอากรแสตมป์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการทดลองที่มุ่งส่งเสริมการพัฒนาการค้านอกชายฝั่ง

คำประกาศจากกระทรวงการคลัง ร่วมกับสำนักบริหารการจัดเก็บภาษีแห่งรัฐของจีน ระบุว่านโยบายใหม่ดังกล่าวมีผลบังคับใช้ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 2024-31 มี.ค. 2025 และจะเป็นประโยชน์กับทุกภาคส่วนภายในพื้นที่ที่ดำเนินธุรกิจการค้านอกชายฝั่ง

อนึ่ง การค้านอกชายฝั่งหรือการค้าเพื่อการแปรรูปอันมีเอกสารประกอบ หมายถึงรูปแบบการค้าที่ขนส่งสินค้าตรงจากประเทศผู้ส่งออกสู่ประเทศผู้นำเข้าโดยปราศจากการเข้าสู่พรมแดนประเทศตัวกลาง ที่ซึ่งมีการทำสัญญา การชำระเงิน โลจิสติกส์ การประกันภัย การจัดการทางการเงิน รวมถึงเอกสารประกอบการค้าอื่นๆ

ประเภท : ต่างประเทศ
แท็ก