อนุมัติ 6 ราย พร้อมปรับขึ้นราคานม หลังสต๊อกเก่าหมดภายใน 1-2 สัปดาห์นี้

Hotnewsoumoim - 2024-02-19T125302.212

 

กรมการค้าภายในอนุมัติให้ผู้ผลิตนมและผลิตภัณฑ์นม 6 ราย ปรับขึ้นราคาแล้ว โดยมีทั้งนมยูเอชที นมพลาสเจอร์ไรส์ นมสเตอริไลซ์ ซึ่งการปรับขึ้นราคา ในส่วนนมขนาดเล็ก180-225 ซีซี ให้ขึ้นขวดหรือกล่องเฉลี่ย 50 สตางค์ ส่วนนมสดขนาด 1 ลิตร ปรับขึ้นเฉลี่ยกล่องหรือขวดละ 2.50 บาท เป็นไปตาม ที่คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม ประกาศปรับราคาน้ำนมดิบขึ้นจาก 20.50 บาทต่อกิโลกรัม (กก.) เป็น 22.75 บาทต่อกก. หรือเพิ่มขึ้น กก.ละ 2.25 บาท เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ซึ่งมีผลกระทบให้ผู้ผลิตนมสดพร้อมดื่มทำให้มีต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นไปด้วย ซึ่งได้มีการแจ้งขอปรับขึ้นราคาขายปลีกผลิตภัณฑ์นมกับกรมการค้าภายในมาตั้งแต่เดือน ม.ค.2567 คาดว่าราคาใหม่จะเกิดขึ้นภายใน 1-2 สัปดาห์นี้

ทั้งนี้กรมการค้าภายในให้ขึ้นเฉพาะในส่วนต้นทุนน้ำนมดิบที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น โดยไม่รวมต้นทุนอื่น เช่น ค่าแรง ค่าไฟฟ้า ค่าขนส่ง นอกจากนี้ ถ้านมรสจืดที่ผสมนมดิบ 100% จะได้ขึ้นราคามากกว่า แต่ถ้าเป็นนมปรุงแต่งมีส่วนผสมอื่นก็จะขึ้นตามสัดส่วนการใช้นมดิบ ส่วนสินค้าที่ใช้นมผง จะไม่เกี่ยวข้องกับการปรับขึ้นราคา รวมถึงสินค้านมเปรี้ยวและโยเกิร์ต

 

แท็ก