กทม. ยกบริการสาธารณสุขขึ้นห้าง ชวนประชาชนตรวจสุขภาพฟรี

ja(10)

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในกิจกรรม Bangkok Health Market Zone 3 “Love and Care” ณ ชั้น G ศูนย์การค้า Terminal 21 พระราม 3 เขตบางคอแหลม พร้อมกล่าวว่า ขณะนี้ได้พยายามนำสาธารณสุขเคลื่อนที่มาอยู่ใกล้ประชาชนให้มากที่สุด โดยมีการแบ่งโซนสุขภาพออกเป็นทั้งหมด 7 โซน ซึ่งการจัดกิจกรรมตลาดนัดสุขภาพจะทำให้ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้ง่าย รวมถึงอีกหนึ่งโครงการที่สำคัญคือการตรวจสุขภาพ 1 ล้านคน เป็นการตรวจเพื่อคัดกรองสุขภาพป้องกันโรคคนเมืองซึ่งตอนนี้มีประชาชนตรวจสุขภาพแล้วประมาณ 4 แสนคน

ด้าน รศ.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าวแบ่งพื้นที่รับผิดชอบเป็นโซนต่าง ๆ สำหรับโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์เป็นผู้รับผิดชอบหลักในโชน 3 ได้ร่วมบูรณาการทำงานกับหลายหน่วยงาน ได้แก่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลเลิดสิน โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท โรงพยาบาล IMH มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย 17 แห่ง สำนักงานเขต 10 เขต คลินิกชุมชนอบอุ่น 7 แห่ง และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

เนื่องจากเดือนนี้มีเทศกาลแห่งความรัก จึงได้จัดงานในธีม Love And Care ประกอบด้วย 5 ทีม ได้แก่ 1. ทีมรักษ์สุขภาพ กิจกรรมคัดกรองสุขภาพตามช่วงวัย เจาะเลือด เอกซเรย์ปอด ตรวจจอประสาทตาและนวัตกรรมไม้เท้าเลเซอร์พระราชทานช่วยเดินของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 2. ทีมรักษ์แม่และเด็ก ให้ความรู้และคำปรึกษาแก่หญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร หญิงวัยเจริญพันธุ์ ให้คำปรึกษาก่อนแต่งงาน ตรวจคัดกรองเอชไอวี (HIV) และซิฟิลิส 3. ทีมรักษ์หัวใจ ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ความแข็งตัวของหลอดเลือด สอนวิธีช่วยชีวิตปั๊มหัวใจ การใช้เครื่อง AED เพื่อช่วยชีวิต 4. ทีมรักษ์กระดูก ประเมินความเสี่ยงการเกิดกระดูกหัก (Frax Score) ตรวจวิเคราะห์มวลกล้ามเนื้อประเมินความเสี่ยงล้มและทดสอบการทรงตัว 5. ทีมรักษ์อากาศ ให้ความรู้ดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันฝุ่น PM2.5 คัดกรองโรคจากการสัมผัสมลพิษทางอากาศ โมเดลห้องปลอดฝุ่น และไม้ฟอกอากาศ

 

 

แท็ก