โควิด-19 สายพันธุ์ JN.1 แนวโน้มเพิ่มขึ้น ย้ำ!! ต้องเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันโรค

Hotnewsoumoim - 2024-02-20T065705.135

นายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวถึงสถานการณ์สายพันธุ์เชื้อไวรัส SARS-CoV-2 หรือโควิด-19 ว่า สายพันธุ์ JN.1ว่ามีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น แต่ยังไม่พบระดับความรุนแรงของโรคเพิ่มขึ้นจากสายพันธุ์เดิม และคาดว่าจะกลายเป็นสายพันธุ์หลักที่ระบาด รวมถึงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยการติดตามการเปลี่ยนแปลงของสายพันธุ์นั้นต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทราบอุบัติการณ์แนวโน้มการระบาดใหญ่และการกลายพันธุ์ เพื่อวางมาตรการควบคุมและป้องกันโรคได้อย่างทันท่วงที

แท็ก