หมอชลน่าน” สั่ง อย.ปรับระบบครั้งใหญ่ ลดขั้นตอนการขออนุญาตลง

ja(16)

นางสาวตรีชฎา ศรีธาดา โฆษกกระทรวงสาธารณสุขฝ่ายการเมือง กล่าวถึงการปรับระบบการให้บริการของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ว่า นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สาธารณสุขได้เร่งรัดดำเนินตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ที่บัญชาให้ อย.เร่งรัดการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ไทยส่งออกจำหน่ายในต่างประเทศได้มากขึ้น

ล่าสุด อย. ได้ปรับระบบการให้บริการของศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ หรือศูนย์ One Stop Servicce (OSSC) ให้มีศักยภาพมากขึ้น ด้วยการให้บริการด้วยระบบการทำงานแบบดิจิทัล ลดขั้นตอนและระยะเวลาการพิจารณาอนุญาต เข้าถึงง่าย รวมทั้งเพิ่มระบบให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการในการขอขึ้นทะเบียน

นอกจากนี้ ยังได้ปรับทุกกระบวนงานในคู่มือประชาชน ลดขั้นตอนต่างๆ ลงร้อยละ 50 หรือประมาณครึ่งหนึ่ง

 

แท็ก