“เศรษฐา” ชง UN ตั้งกองทุนแก้ PM 2.5 ช่วยประเทศรายได้น้อย-ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม

wewy (5)

 

นายกฯ เผย เสนอจัดตั้งกองทุนเพื่อการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 ให้กับประเทศที่มีรายได้น้อย ลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 หวังแก้ไขสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่า วันนี้ก่อนการประชุม ครม. รองเลขาธิการสหประชาชาติ (UN) ได้มาเข้าพบเพื่อพูดคุยหารือถึงประเด็นการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) โดยรองเลขาธิการสหประชาชาติ ได้กล่าวชื่นชมประเทศไทย ในเรื่องการรับมือและแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 อย่างมีประสิทธิภาพ

นายเศรษฐา กล่าวว่า ปัญหาฝุ่นยังมีอยู่ต่อไป รัฐบาลได้เดินหน้าและแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง แต่ปัญหาฝุ่น PM 2.5 จากที่ได้พูดถึงปัญหาในหลาย ๆ เวที เป็นเรื่องของปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ ซึ่งปัญหาไม่ได้ขึ้นอยู่แค่ประเทศไทยประเทศเดียว ที่ประเทศไทยประสบปัญหาฝุ่น PM 2.5 ส่วนหนึ่งเกิดจากประเทศเพื่อนบ้านยังมีการเผาวัชพืชการเกษตร เหตุของการเผามาจากปัญหาด้านเศรษฐกิจ เรื่องของทุนในการบริหารจัดการวัชพืชต่าง ๆ มีไม่เพียงพอ โดยตนเองได้เสนอต่อรองเลขาธิการฯ ว่าให้มีการจัดตั้งกองทุนเพื่อการแก้ไขปัญหา PM 2.5 ให้กับประเทศที่มีรายได้น้อย จะได้พัฒนาไปพร้อม ๆ กัน พร้อมกับประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก เพื่อลดปัญหาเรื่องของสภาพแวดล้อมได้ดีขึ้น

 

แท็ก