“วิษณุ”เตือนสภาพอากาศมีเเนวโน้มรุนเเรงมากขึ้น แนะเกษตรกรรู้เท่าทัน

champion-7

รศ.ดร.วิษณุ อรรถวานิช อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะผู้เชี่ยวชาญงานวิจัยด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เผยในรายการ Good Morning ASEAN ถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม จะเกิดขึ้นในตอนนี้เเละสิ่งที่เราต้องระวังเเละรับมือ คือภัยพิบัติน้ำท่วมและเเผ่นดินไหว เเต่จะไม่ค่อยส่งผลกระทบภูมิอากาศเท่าไหร่
เเต่ก็อาจจะมีภัยเเล้งปะปนกันไปในปี2565 ซึ่งเกิดภัยเเล้งในแอฟริกาตะวันออก ทำให้คนเสียชีวิต พืชพันธุ์เสียหาย หรือกรณีน้ำท่วมในปากีสถานเมื่อ 2 ปีที่เเล้ว ก็มีคนเสียชีวิตกว่า 1,700 คน แผ่นดินไหวที่อาฟกานิสถาน คนเสียชีวิตไป 1 พันกว่าคน เเล้วก็ขยับมาเมื่อปีที่เเล้ว มีความเสียหายหนักกว่า 2 ปี ที่ผ่านมา อีกทั้งประเทศในปากีสถาน เเละซีเรียมีผู้เสียชีวิตประมาณ 50,000 คนซีเลีย 8,000 คน รวมถึงยังมีภัยพิบัติที่เรายังไม่รวม คือภัยเเล้ง เเละคลื่นความร้อนทำให้มีคนเสียชีวิตได้เหมือนกัน

เช่นในอเมริกามีคนเสียชีวิตไป 250 คน จากไฟป่าที่ฮาวายก็รุนเเรงมีคนเสียชีวิตไป 150 กว่าคน และที่ญี่ปุ่นเหตุการเเผ่นดินไหวเมื่อต้นปีที่ผ่านมามีคนเสียชีวิตกว่า 250 กว่าคน นี่จึงเป็นสิ่งที่บงบอกว่าโลกของเราตอนนี้เริ่มมีความเปลี่ยนเเปลง และอาจมีเเนวโน้มที่รุนเเรงมากขึ้น เรื่อยๆ อีกทั้งถ้าขยับเข้ามาในวงของประเทศไทย จะได้ผลกระทบต่อการเกษตร เพราอาจจะมีฝนทิ้งช่วงหน้าเเล้ง ส่งผลกระทบจากศัตรูพืช และวาตภัยที่ทำให้เสียหายมากที่สุด โดยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาจากสถิติ คือ 1 คือ อุทกภัย 2 คือ ฝนทิ้งช่วง 3 คือ ภัยเเล้ง

`
ฉะนั้นสิ่งที่จะต้องเตรียมตัว เช่นตัวอย่างในฟิลิปินที่มีการอุดหนุนเม็ดพันธุ์พืช เเละใช้เทคโนโลยีของการเกษตรที่ทันสมัยมากขึ้นเเละตอบโจทย์ต่อ
ความต้องการของชาวเกษตรมากขึ้น

ส่วนการรับมือมองว่าจะต้องจัดสรรความสมดุลทั้ง 2 ส่วนทำอย่างไรให้รับมือกับทั้ง 2 ด้านได้

ด้านที่ 1 เกษตรเท่าทันภูมิอากาศโดยอาจจะมีเเอปเข้ามาช่วยเตือนภัยสภาพภูมิอากาศ ตรวจสุภาพตรวจ
โรค ควรที่จะสอนให้ชาวเกษตรกรหันมาใช้อะไรพวกนี้มากขึ้นหรือการปลูกข้าวก็อาจจะสามารถถ่ายรูป
ส่งไปวิเคราะห์ทางไลน์ หรือระบบที่รับลองการตรวจสอบทางเกษตรกร เพื่อตรวจสอบความอุดมสมบูรณ์
ของพันธ์พืชได้

ด้านที่ 2 ด้านการศึกษาอาจจะมีการปลุกฝั่งในบทเรียน หรือการลองลงมือทำเป็นการสอนการปฏิบัตไปในตัว เเละประสานงานให้ความรู้กับกระทรวงศึกษาที่มีด้านการเกษตรเพื่อเรียนรู้ได้เร็วขึ้น เเละพร้อมรับมือ
กับภัยพิบัติต่างๆ

นอกจากนี้ รศ.ดร.วิษณุ เเนะนำว่าในอนาคตหากประเทศเราเกิดมีภัยพิบัติขาดเเคลน น้ำน้อยลงเรื่อยๆ ก็ควรที่จะปลูกเป็นพืชที่บำรุงดินหรือดูดรับน้ำได้ดีอยู่เเล้ว ในตัวเเละสามารถสร้างรายได้

 

แท็ก