กทม. นำร่องใช้ AI ผ่าน Edsx AI Speaking Coach ช่วยเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษให้เด็ก ป. 4

428615772_972207424559615_8329307931813722476_n

นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมและร่วมสังเกตการณ์การจัดการเรียนการสอนฝึกฝนทักษะ Speaking ด้วยเครื่องมือ Edsx AI Speaking Coach ภายใต้โครงการนำร่อง “ประเมินและพัฒนาศักยภาพทางด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์” ของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด กทม. ณ โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ เขตบางบอน
โดยกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ บริษัท เอ็ดดูเคชั่น อีซี่ (ไทยแลนด์) จำกัด ดำเนินโครงการประเมินและพัฒนาศักยภาพทางด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งเป็นโครงการที่นำระบบฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในรูปแบบออนไลน์ มาใช้ฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร นำร่องใน 6 โรงเรียน โรงเรียนละ 2 ห้อง แบบไม่มีค่าใช้จ่าย โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2566 เป็นต้นมา
ทั้งนี้ โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ เป็น 1 ใน 6 โรงเรียนนำร่องที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งจากการพูดคุยสอบถามนักเรียนที่ใช้โปรแกรมดังกล่าวเบื้องต้น เด็กนักเรียนส่วนใหญ่มีความชอบและสนุกกับการเรียนผ่านโปรแกรมดังกล่าว ส่งผลให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียนรู้มากขึ้น เพราะนอกจากการเรียนที่โรงเรียนแล้วยังสามารถเรียนจากที่บ้านหรือสถานที่ต่าง ๆ ผ่านทางคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือได้ ช่วยให้เด็กมีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษดีขึ้น

 

แท็ก