กทม. เปิด รพ. และศูนย์บริการสาธารณสุข บำบัดผู้ป่วยติดยา

428620397_972285214551836_4051703286921121050_n

 

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2567 ว่า ยาเสพติดเป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วนและเป็นนโยบายหลักของนายกรัฐมนตรี ที่ผ่านมากรณีมีเด็กแทงกันในโรงเรียนอาจมีผลต่อเนื่องเรื่องบริบทของยาเสพติดในชุมชนใกล้เคียง ส่งผลต่อเนื่องมาถึงโรงเรียนต่าง ๆ รวมทั้งเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งปัจจุบันแพร่ระบาดในโรงเรียน ท่านนายกรัฐมนตรีได้ให้นโยบายที่จะเข้มงวดในเรื่องนี้มากขึ้น

หลังมีประกาศกฎกระทรวงสาธารณสุขที่กำหนดมียาบ้าในครอบครองไม่เกิน 5 เม็ดถือเป็นผู้เสพต้องบำบัดรักษา ซึ่งกทม. เป็นฝ่ายดูแล ดังนั้นขั้นตอนต่าง ๆ เรื่องการดูแล บำบัด ต้องมีการพิจารณาอย่างละเอียด ในประเด็นการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด บางทีมีการบำบัดรักษาก่อน หลังจากนั้นจึงเป็นการฟื้นฟู ก่อนจะส่งตัวกลับเข้าสู่ชุมชน ซึ่งการบำบัดรักษาต้องมีหลายหน่วยงานที่เข้ามาเกี่ยวข้อง ในที่ประชุมมีการหารือว่ากรณีมีผู้ป่วยมีอาการจิตเวชร่วมกับยาเสพติดจะดำเนินการอย่างไร เพราะบางครั้งผู้ป่วยมีอาการคลุ้มคลั่ง ดังนั้นอาจต้องแยกระหว่างจิตเวชและยาเสพติด และหน่วยงานที่รับดูแลผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าวก็ต้องมีการกำหนดชัดเจนเช่นเดียวกัน จากนั้นจะมีการฟื้นฟูอย่างไรเพื่อให้กลับสู่ชุมชนได้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งได้มีการหารือหน่วยงานต่าง ๆ กทม. เราก็มีสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด บ้านพิชิตใจ แต่หากมีความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น เช่น ทหารอากาศ และอื่น ๆ ก็จะทำให้เรื่องการฟื้นฟูเกิดความบูรณาการกันมากขึ้น

 

แท็ก