พาณิชย์เข้ม!! ห้ามฉวยโอกาสขายเสื้อเหลืองแพงเกินจริง

Hotnewsoumoim - 2024-02-21T110847.270

 

นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 ขอความร่วมมือให้บุคลากรของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองที่มีตราสัญลักษณ์ หรือเสื้อเหลืองทั่วไป แทนการแต่งกายในปกติทุกวันจันทร์หรือในโอกาสอื่นที่เหมาะสม เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องปรามมิให้ผู้ประกอบการฉวยโอกาสจำหน่ายสินค้าในลักษณะที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค อธิบดีกรมการค้าภายในจึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ สายตรวจออกตรวจสอบกำกับดูแลผู้ประกอบการที่จำหน่ายเสื้อสีเหลืองดังกล่าว รวมถึงห้างสรรพสินค้าต่างๆ ในพื้นที่กรุงเทพฯ พร้อมทั้งขอความร่วมมือผู้ประกอบการให้มีการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าอย่างชัดเจน และปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ซึ่งเป็นไปตามข้อสั่งการของ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายภูมิธรรม เวชยชัย) อีกทั้ง ยังได้สั่งการให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ ดำเนินการตรวจสอบอย่างเข้มงวด

 

แท็ก