“สุริยะ” คุย 6 สายการบินแก้ปมตั๋วเครื่องบินแพง จ่อปรับเพดานราคาลง

ja

“สุริยะ” คุย 6 สายการบินแก้ปมตั๋วเครื่องบินแพง จ่อปรับเพดานราคาลงให้สอดคล้องกับต้นทุน ยัน ลดราคาทันช่วงสงกรานต์
.
นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ตามที่เชิญ 6 สายการบินเส้นทางภายในประเทศ ชี้แจงกรณีค่าโดยสารมีราคาสูงนั้น ซึ่ง กพท. ได้จัดทำมาตรการการแก้ไขปัญหาโดยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่ 1.มาตรการระยะสั้น โดยสายการบินเสนอขอเพิ่มจำนวนเที่ยวบินในช่วงเทศกาล เพื่อให้ในระบบการจำหน่ายตั๋วมีราคาต่ำลง ทั้งนี้ช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะถึง สายการบินอยู่ระหว่างการพิจารณาแนวทางด้านราคาเพื่อช่วยเหลือผู้โดยสารซึ่งจะไปพิจารณาในรายละเอียดก่อนที่จะกลับมาประชุมอีกครั้ง ในวันที่ 28 ก.พ.นี้
.
ขณะที่มาตรการระยะยาวนั้น ได้กำหนดแนวทางการพิจารณา โดยจะศึกษาปรับเพดานอัตราค่าโดยสาร ซึ่งจะต้องประสานกับสายการบินเก็บข้อมูลครบถ้วน พร้อมประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
.
อย่างไรก็ตาม ได้เร่งรัดให้การพิจารณาแนวทางแล้วเสร็จโดยเร็ว ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการการบินพลเรือน (กบร.) พิจารณาให้ความเห็นชอบปรับเพดานอัตราค่าโดยสาร และมีผลบังคับใช้ต่อไป

 

แท็ก