สธ. เปิดโอกาสผู้จบ ป.ตรี ทุกสาขา ศึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์อีก 2 ปีครึ่ง

ja(3)

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีสาธารณสุข กล่าวว่า ที่ประชุมเห็นชอบข้อเสนอจากสถาบันพระบรมราชชนก ร่วมกับสภาการพยาบาล ในการเสนอเปิดโอกาสให้ผู้จบการศึกษาปริญญาตรีสาขาทุกสาขา สามารถศึกษาต่อในคณะพยาบาลศาสตร์อีก 2 ปีครึ่งได้ โดยจะเริ่มดำเนินการในปีการศึกษา 2568 เพื่อแก้ไขปัญหาพยาบาลขาดแคลน ซึ่งจากภาพรวมเฉลี่ยยังขาดแคลนอยู่ถึง 51,420 คน

นอกจากนี้ ยังมีอีกโครงการที่คาดว่า ครม. จะมีมติเห็นชอบผลิตทีมหมอครอบครัว ซึ่งเป็นการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ 9 สาขา เพื่อไปประจำในหน่วยบริการปฐมภูมิ เช่น แพทย์เวชศาสตร์ฯ พยาบาล ทันตแพทย์ชุมชน เภสัชกรชุมชน แพทย์แผนไทย ผู้ช่วยทันตแพทย์ ผู้ช่วยพยาบาล นักจัดการฉุกเฉินชุมชน และนักวิชาการสาธารณสุข ซึ่งเมื่อผลิตครบจะมีคนเข้าสู่ระบบราว 62,000 คน

 

แท็ก