พท.ย้ำเห็นด้วยหลักการกฎหมายรับรองเพศ เหตุถูกคว่ำเพราะรอศึกษารอบด้าน

wewy (5)

 

น.ส.ชญาภา สินธุไพร สส.ร้อยเอ็ด รองโฆษกพรรคเพื่อไทย โพสต์ X ถึงกรณีที่สภาฯ มีมติ ไม่รับร่างกฎหมาย รับรองเพศ คำนำหน้านาม ว่า

ตามที่วันนี้สภาฯ มีมติ ไม่รับร่างกฎหมาย รับรองเพศ คำนำหน้านาม และคุ้มครองบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศ พ.ศ. … นั้น ยืนยันว่า #พรรคเพื่อไทย เห็นด้วยในหลักการของร่างกฎหมาย ฉบับนี้ และเห็นว่า ปชช.ทุกคนควรได้รับความคุ้มครองทาง กฎหมายตามหลักความเสมอภาคและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียม โดยไม่จำกัดเฉพาะเพศใดเพศหนึ่งเท่านั้น แต่จะครอบคลุมทุกเพศสภาพ

รัฐบาลมีแนวคิดและให้ความสำคัญในการสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศ เห็นได้จากการผลักดันและเสนอร่าง พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียม ที่ผ่านสภาฯในวาะแรกเรียบร้อยแล้ว และกำลังพิจารณาในชั้น กมธ.ขณะนี้

ร่างกฎหมายคำนำหน้านามฉบับนี้ มีความเกี่ยวพันกับกฎหมายฉบับอื่นที่ยังมีรายละเอียดไม่ชัดเจนเพียงพอ ประกอบกับขณะนี้ยังอยู่ระหว่างพิจารณาปรับแก้ กฎหมายสมรสเท่าเทียม หากร่างกฎหมายคำนำหน้านามที่ถูกหยิบยกขึ้นมามีเนื้อหาที่ขัดกับ กฎหมายสมรสเท่าเทียม ที่กำลังผลักดันอยู่ อาจทำให้ต้องมีการรื้อร่างกฎหมายสมรสเทียม ที่ปัจจุบันกำลังอยู่ในการพิจารณาของสภาฯ ดังนั้นพรรคเพื่อไทยเห็นว่าร่างกฎหมายนี้ควรต้องนำกลับไปศึกษาให้รอบคอบ รอบด้าน และควรให้ครอบคลุมกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอีกหลายกระทรวงจะดีที่สุด

อีกทั้งทางภาคประชาชนเอง มีแนวคิดจะเสนอร่างกฎหมายที่มีหลักการคล้ายๆกันนี้ อีก 2 ฉบับ เข้าสู่การพิจารณาของสภาฯ ดังนั้นการมีร่างของภาคประชาชน และภาคส่วนอื่นๆ มาร่วมพิจารณาด้วย จะนำไปสู่การตกผลึกทางความคิดของทุกฝ่าย ที่จะได้มีโอกาสแสดงความเห็นอย่างรอบด้านมากที่สุด และเกิดประโยชน์สูงสุด

 

แท็ก