มงคลชีวิต บ่าย4วันนี้ ร่วมสักการะ พระบรมสารีริกธาตุพระสารีบุตร-โมคคัลลานะ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

oumoim

 

นางสาวภัทรัตน์ หงษ์ทอง เอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี และผู้แทนฝ่ายต่าง ๆ ของอินเดีย ได้ทำพิธีอันเชิญพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะจากอินเดีย มาประดิษฐานเป็นการชั่วคราวที่ไทย ตามโครงการธรรมยาตราพระบรมสารีริกธาตุจากมหานทีคงคาสู่ลุ่มน้ำโขง เมื่อเวลา 05.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น (ช้ากว่าไทย 1.30 ชม.) ที่ท่าอากาศยานทหาร Palam ประเทศอินเดีย

กระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขอเชิญชวนศาสนิกชนไทยและต่างชาติร่วมรับขบวนการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุมาประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 16.00 น. หรือ รับชมการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ช่อง 9 และช่อง 11 หรือ facebook live ที่ facebook “Phralan”

พุทธศาสนิกชนชาวไทยและประเทศเพื่อนบ้านสามารถเข้าสักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุฯ ในจังหวัดต่าง ๆ (โดยขอความร่วมมือแต่งกายด้วยชุดสุภาพ งดเว้นสีดำ) ระหว่าง เวลา 09.00-20.00 ได้ดังนี้

(1) กรุงเทพ : ระหว่าง 24 ก.พ. – 3 มี.ค 2567 ที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
(2) เชียงใหม่ : ระหว่าง 5 – 8 มี.ค. 2567 ที่หอคำหลวง อุทยานหลวงราชพฤกษ์
(3) อุบลราชธานี : ระหว่าง 10 – 13 มี.ค. 2567 ที่วัดมหาวนาราม (วัดป่าใหญ่)
(4) กระบี่ : ระหว่าง 15 – 18 มี.ค. 2567 ที่วัดมหาธาตุวชิรมงคล (วัดบางโทง)

แท็ก