“เปรู” ประกาศภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข ไข้เลือดออกระบาดหนัก

oumoim (40)

 

กระทรวงสาธารณสุขเปรูประกาศภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขทั่วประเทศวานนี้ หลังคลื่นความร้อนและฝนที่ตกหนักทำให้ผู้ป่วยไข้เดงกี่ หรือไข้เลือดออกพุ่งสูงขึ้น

ทั้งนี้ช่วง 8 สัปดาห์แรกของปี พบผู้ป่วยแล้ว 31,300 ราย โดยส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ทางเหนือ มีผู้เสียชีวิต 32 ราย

 

ประเภท : ต่างประเทศ
แท็ก