สสส.รวมตัวนักศึกษาแพทย์ทั่วไทย วิ่งกับหมอครั้งที่ 3 ให้ความรู้สุขภาพ

oumoim (41)

สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ สสส. รวมตัวนักศึกษาแพทย์ทั่วไทย จัดงาน วิ่งกับหมอ ครั้งที่ 3 SMST MEDrathon พิชิตโรคร้ายไปด้วยกันเพื่อเป็นแสงตะวันให้สังคม – Run and add life to our days, not just days to our life. ที่ลานพญานาค มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
โดยรณรงค์ให้ความรู้เรื่องสุขภาพ เรื่องการวิ่งที่ถูกต้อง โรคหายาก ลด ละ เลิกบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า ผ่านพลังนิสิตนักศึกษาแพทย์ ที่มีใจช่วยเหลือสังคม ให้ความรู้แก่ประชาขนด้านสุขภาพ และช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างเต็มใจ
ทั้งนี้รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจัดงานวิ่ง บริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยในมูลนิธิโรคหายากแห่งประเทศไทย

แท็ก