“วราวุธ” ขอบคุณทุกภาคส่วนบุกสถานรับเลี้ยงเด็กออทิสติกเถื่อน รับมีเจ้าหน้าที่น้อย ดูแลไม่ทั่วถึง

ja(2)

จากกรณี นายกัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ หรือ กันจอมพลัง เข้าช่วยเหลือเด็กพิเศษจากสถานที่รับดูแลเด็กออทิสติกเถื่อน โดยผู้ดูแลมีพฤติกรรมใช้ความรุนแรง รวมถึงสถานที่ยังไม่ถูกสุขลักษณะนั้น

ล่าสุด นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่ช่วยกันเป็นหูเป็นตา เบื้องต้นได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปดำเนินการเป็นที่เรียบร้อย ทั้งนี้ยอมรับเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมีจำนวนจำกัด การตรวจสอบจึงค่อนข้างเป็นไปได้ไม่รวดเร็ว

อย่างไรก็ตามหากประชาชนพบเห็นศูนย์รับเลี้ยงเด็ก หรือศูนย์ดูแลผู้ใหญ่แล้วมีข้อสงสัย ขอให้แจ้งไปยังศูนย์ ศรส. 1300 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งเมื่อได้รับเรื่องแล้วจะจัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบทันที

 

แท็ก