ตั้ง “วัชรินทร์” นั่งหัวหน้าสอบคดี “ลุงเปี๊ยก” เหตุเข้าข่าย พ.ร.บ.อุ้มหายฯ

ja(3)

นายวัชรินทร์ ภาณุรัตน์ รองอธิบดีอัยการ สำนักงานการสอบสวน ในฐานะรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด แถลงข่าวความคืบหน้ากรณี “ลุงเปี๊ยก” หลังญาติกล่าวหาเจ้าหน้าที่ตำรวจอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว กระทำโดยมิชอบพ.ร.บ.อุ้มหายฯ โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) รับเป็นคดีพิเศษ เพื่อเข้าตรวจสอบหรือกำกับการสอบสวนตามมาตรา 31

ทั้งนี้อัยการสูงสุดพิจารณาแล้วมอบให้ดีเอสไอ ซึ่งรับสอบสวนคดีดังกล่าว เป็นคดีพิเศษตามกฎหมายแล้ว จึงมีคำสั่งให้แต่งตั้งคณะทำงานกำกับหรือตรวจสอบการสอบสวน โดยให้นายวัชรินทร์ ภาณุรัตน์ รองอธิบดีอัยการ สำนักงานการสอบสวน เป็นหัวหน้าคณะทำงาน มีพนักงานอัยการ ในคณะรวม 9 ท่าน และให้มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ได้ โดยให้รายงานท่านอัยการสูงสุดทราบเป็นระยะ เนื่องจากท่านอัยการสูงสุดเห็นว่าเป็นคดีสำคัญที่ประชาชนทั่วไปให้ความสนใจ และมีผู้ร่วมกระทำผิดเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ

 

แท็ก