พยาบาลเกาหลีใต้งานหนัก ทำงานแทนแพทย์ฝึกหัดที่ลาออก-ประท้วง

oumoim (45)

 

นายโช คยู-ฮง รัฐมนตรีสาธารณสุขเกาหลีใต้แถลง รัฐบาลให้ความคุ้มครองทางกฎหมายแก่พยาบาลที่ทำหน้าที่ทางการแพทย์ภายในสถานพยาบาล โดยที่โรงพยาบาลจะเป็นผู้กำหนดกรอบการทำงานที่พยาบาลสามารถทำได้ หลังจากพยาบาลเกาหลีใต้แสดงความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงทางกฎหมายและภาระงานที่หนักขึ้น จากการที่แพทย์ฝึกหัดลาออกและนัดหยุดงานตั้งแต่สัปดาห์ก่อน ซึ่งส่งผลกระทบต่อโรงพยาบาลใหญ่ที่ต้องเลื่อนหรือยกเลิกนัดหมายแพทย์และนัดหมายผ่าตัด

โดยรัฐมนตรีสาธารณสุขเกาหลีใต้ขอให้แพทย์ฝึกหัดมากกว่า 9,000 คนที่นัดหยุดงานกลับเข้าทำงานภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ ไม่เช่นนั้นจะถูกลงโทษด้วยการยึดใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ และอาจถูกฟ้องร้องดำเนินคดีและจับกุม

ทั้งนี้มีข้อมูลระบุว่า มีแพทย์ฝีกหัดนัดหยุดงาน 8,939 คน คิดเป็นร้อยละ 72.7 และมีแพทย์ฝึกหัดยื่นใบลาออก 9,909 คน ขณะที่จำนวนผู้ป่วยใหม่ตามโรงพยาบาลทั่วไปลดลงร้อยละ 24 และการผ่าตัดลดลงถึงครึ่งหนึ่ง

 

ประเภท : ต่างประเทศ
แท็ก