นายกฯ เยี่ยมชมมัสยิดกรือเซะ และเยี่ยมชมตลาดวิถีชุมชนพื้นบ้าน

429832090_977240564056301_5490716942204130394_n

ภารกิจนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมคณะประกอบด้วย นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และนายเกรียง กัลป์ตินันท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ร่วมคณะตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส)
โดยช่วงบ่ายที่ศาลหลักเมืองปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะสักการะศาลหลักเมืองปัตตานี เพื่อความเป็นสิริมงคล ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีและคณะได้สวมเสื้อที่ตัดจากผ้าปาเต๊ะสีเขียวลายผ้าพระราชทาน ผ้าลายชบาปัตตานี ที่ทางจังหวัดตัดมอบให้นายกรัฐมนตรีและคณะเพื่อสวมใส่ในการปฏิบัติภารกิจ ณ จังหวัดปัตตานี ในครั้งนี้
จากนั้น นายกฯ พร้อมคณะเดินทางไปมัสยิดกรือเซะ อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี โดยนายกฯ ได้รับฟังบรรยายสรุปประวัติ และเยี่ยมชมมัสยิดกรือเซะ โอกาสนี้ นายกฯ ได้พบปะผู้นําท้องที่ ผู้นําท้องถิ่น และประชาชนที่มาให้การต้อนรับ พร้อมเยี่ยมชมตลาดวิถีชุมชนพื้นบ้านจังหวัดปัตตานี โดยตัวแทนชาวบ้านได้ขอรับการสนับสนุนสร้างพิพิธภัณฑ์ ซึ่งจังหวัดปัตตานีมีสินค้าพื้นบ้านจำนวนมาก แต่ขาดการส่งเสริม นายกฯ มอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรมพิจารณาสนับสนุน รวมถึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนต่อยอดงานฝีมือ โดยเฉพาะสินค้าจากทองเหลือง ขอให้ช่วยกันต่อยอดสืบทอดคนทำงานฝีมือไปสู่รุ่นต่อรุ่น
พร้อมกันนี้ นายกฯ ได้เดินชิมอาหารจากผู้ประกอบการและกลุ่มสตรี โดยนายกฯ ให้ความสนใจสอบถามพร้อมชิมอาหารฮาลาล ให้ความมั่นใจว่า รัฐบาลพร้อมผลักดันตั้งศูนย์อุตสาหกรรมฮาลาล และขยายตลาด สนับสนุนให้ไทย เป็น ‘ครัวฮาลาลโลก’ ส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้ นอกจากนี้ นายกฯ ได้สวมหมวกกะปิเยาะจากฝีมือชาวบ้าน และเพ้นท์ผ้าบาติกไว้เป็นที่ระลึกร่วมกับชาวบ้าน และรับมอบ ภาพวาดเหมือนให้นายกรัฐมนตรีจากนายสุไลมาน ยาโม ศิลปินดับไฟใต้ด้วยปลายพู่กัน
ต่อจากนั้น นายกฯ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวเมืองปัตตานี ได้แก่ บ้านขุนพิทักษ์รายา บ้านเลขที่ 5 กือดาจีนอ ตลาดวัฒนธรรมกือดาจีนอ ศาลเจ้าเล่งจูเกียง (เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว) และเยี่ยมชมมหกรรมท่องเที่ยวปัตตานีอาเซียน “กตัญญูคู่ฟ้ามหาสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวปัตตานี” ประจําปี 2567

แท็ก