เร่งคลี่คลายข้อพิพาทย้ายอุเทนถวาย “ศุภมาส” ย้ำ ยังรับนักศึกษาชั้นปี 1 ปีการศึกษา 2567 ตามปกติ

429648414_977289600718064_3227433135986911575_n

น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ระบุ หลังได้รับหนังสือจากกลุ่มนักศึกษาอุเทนถวายและศิษย์เก่า ที่แสดงเจตจำนงคัดค้านการย้ายวิทยาเขตพื้นที่อุเทนถวาย พร้อมระบุ จากข้อเรียกร้องทั้งหมด กระทรวง อว. รับประเด็นไว้เพื่อให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาหาทางคลี่คลายปัญหาให้เร็วที่สุด ซึ่งบางเรื่องอยู่ระหว่างการหารือเพื่อหาทางออกร่วมกันเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้เกิดความรอบคอบในการแก้ไขปัญหา โดยการแก้ไขปัญหาจะต้องเคารพและยึดหลักของกฎหมาย โดยคำนึงถึงประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาของประเทศเป็นสำคัญ
ทั้งนี้ในส่วนของการเปิดรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2567 ของ มทร.ตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย รมว.อว.ย้ำว่า ยังคงเปิดรับตามปกติ แต่ให้บริหารจัดการการเรียนการสอนเพื่อสอดรับแผนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ได้กำหนดไว้

แท็ก