กระทรวงพาณิชย์ โดย กรมการค้าต่างประเทศ เตรียมจัดงานมหกรรมการค้าชายแดน

392881901_977245030722521_1166526949440915821_n

“กระทรวงพาณิชย์ โดย กรมการค้าต่างประเทศ เตรียมจัดงานมหกรรมการค้าชายแดน จังหวัดมุกดาหารหวังกระตุ้นเศรษฐกิจ เชื่อมโยงการค้าชายแดนและผ่านแดน”
นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมการค้าต่างประเทศมีนโยบายในการเร่งรัดผลักดันและส่งเสริมการค้าชายแดนและผ่านแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการค้าและการลงทุนบริเวณชายแดน โดยเฉพาะพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ ผ่านการจัด “มหกรรมการค้าชายแดน”
จึงได้มีกำหนดจัดงานมหกรรมการค้าชายแดน จังหวัดมุกดาหาร ระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2567 โดยได้รับเกียรติจากนายนภินทร ศรีสรรพางค์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการเปิดงานมหกรรมการค้าชายแดน และประธานการประชุมติดตามสถานการณ์การค้าชายแดน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้ในจังหวัดภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการขยายตลาดทั้งระดับประเทศและระดับภูมิภาค เสริมสร้างความร่วมมือทางการค้าและเศรษฐกิจของไทยกับประเทศเพื่อนบ้านให้กับผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นแนวทางที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการเปิดประตูการค้าชายแดน 4 ด้าน 4 ประเทศ
งานมหกรรมการค้าชายแดน จังหวัดมุกดาหาร ประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก ได้แก่
✨(1) การจัดงานแสดงสินค้าที่ประกอบด้วยสินค้าไทยและสินค้าจากประเทศเพื่อนบ้าน จำนวน 120 คูหา ระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2567 ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร โดยจะมีพิธีเปิดงานในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567
✨(2) การประชุมติดตามสถานการณ์การค้าชายแดน และการติดตามการดำเนินการศูนย์บริการ OSS นครพนม และมุกดาหาร ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมด่านศุลกากรจังหวัดมุกดาหาร
✨(3) การจัดกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจออนไลน์ โดยเชิญผู้นำเข้าเข้าร่วมจากอาเซียนและจีนเข้าร่วม ระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมริเวอร์ซิตี้ จังหวัดมุกดาหาร
✨(4) การสัมมนาหัวข้อ “ใช้ AI ช่วยค้า กำไรมาทันใจ” โดยวิทยากรผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการทำตลาดออนไลน์จากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ในวันที่ 1 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมริเวอร์ซิตี้ จังหวัดมุกดาหาร ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมงานแสดงสินค้า กิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจ และการสัมมนา สามารถสมัครผ่านเว็บไซต์กรมการค้าต่างประเทศ www.dft.go.th
การจัดงานในครั้งนี้ เป็นการจัดงานมหกรรมการค้าชายแดนครั้งแรกของปี 2567 โดยจังหวัดมุกดาหาร ถือเป็นอีกหนึ่งประตูการค้าชายแดนและผ่านแดนที่สำคัญในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีเส้นทางขนส่งสินค้า R9 เป็นเส้นทางเชื่อมโยงการค้าระหว่างไทย ลาว เวียดนาม และจีนตอนใต้ อีกทั้ง ยังมีศูนย์บริการ OSS มุกดาหารที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการ

แท็ก