เรื่องจริงหรือขายฝันซอฟต์พาวเวอร์(เพื่อ)ไทย

 

สัมภาษณ์ นพ. สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ

ในรายการ เจาะลึกประเด็นร้อน วันที่ 28 ก.พ. 67 ทาง FM 100.5

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก