“สนธิญา” ร้องศาลปกครอง สั่งเบรกแปลง ส.ป.ก.เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร ในพื้นที่ทับซ้อนอุทยาน-มรดกโลก

ja(5)

นายสนธิญา สวัสดี ยื่นหนังสือต่อศาลปกครองกลาง ฟ้องร้องกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรณีจัดสรรที่ดิน ส.ป.ก.4 ส.ป.ก.4-01 จำนวน 1.6 ล้านไร่ ออกเป็นโฉนดเพื่อการเกษตร ให้ชาวเกษตรกรใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันกับสถาบันการเงินทับซ้อนกับพื้นที่อุทยานแห่งชาติ โดยขอให้สั่งระงับการดำเนินดังกล่าว

ทั้งนี้ นายสนธิญา กล่าวว่า ตนเองไม่ได้คัดค้านการแจก ส.ป.ก.4-01 ไปออกโฉนดครุฑเขียวเพื่อเกษตรกรรม แต่ต้องการให้กรณีทับซ้อนอุทยานแห่งชาติซึ่งมีอยู่ 142 แห่งทั่วประเทศหยุดไว้ก่อน และในส่วนอื่นอีกประมาณ 1.6 ล้านไร่ก็ดำเนินการไป

 

แท็ก