“ตรีมินทร์” เผย 3 กุญสำคัญ การสร้างเครือข่ายทางธุรกิจคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ร่วมกับ MCOT ACADEMY

fern

“ตรีมินทร์” เผย 3 กุญสำคัญ การสร้างเครือข่ายทางธุรกิจคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ร่วมกับ MCOT ACADEMY จัดอบรมหลักสูตร MCOT CEOs of ASEAN เริ่มเปิดอบรมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งหัวข้อของการอบรมในช่วงเช้า เป็นหัวข้อเรื่องการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ โดยคุณตรีมินทร์ เกษมวิรัติพงศ์ วิทยากรด้านบุคลิกภาพและการสื่อสาร กล่าวว่า การสร้างเครือข่ายทางธุรกิจควรมีเป้าหมายของการสร้างเครือข่าย ด้วยการใช้หลักการ Be , Do , Have และควรเปิดตัวอย่างน่าจดจำ

นอกจากนี้ ในการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ คุณตรีมินทร์ ระบุว่า ควรสร้างความเป็นมิตร ด้วยการสร้างความสัมพันธ์เชิงลึก โดยการสร้าง connection ได้อย่างรวดเร็วนั้น ต้องมีความเหมือนกัน เช่น ความคิดเห็นที่เหมือนกัน หรือความชอบหรือไม่ชอบที่เหมือนกัน ซึ่งการสร้างความสัมพันธ์เชิงลึกจะนำไปสู่การช่วยเหลือ และการไว้วางใจกัน

ทั้งนี้ ทักษะการสร้างความสัมพันธ์ ควรสังเกตท่าทาง น้ำเสียง และคำพูดของคู่สนทนา โดยมี 3 กุญแจสำคัญของการสร้างสายสัมพันธ์ คือ การสังเกต การเลียนแบบ การตามน้ำและนำ ขณะเดียวกัน ควรมี Be There Technic หรือ เทคนิคการอยู่ตรงนั้น ซึ่งประกอบด้วย ฟังอย่างตั้งใจ ไม่วอกแวก เอาใจจดจ่อในสิ่งที่อีกฝ่ายพูด และเข้าใจในสิ่งที่เขาพูด รวมทั้งควรมีเทคนิคการพูดทวน

โอกาสนี้ คุณตรีมินทร์ กล่าวว่า เทคนิคการพูดด้วยความเข้าใจเป็นอีกหนึ่งเทคนิคในการสร้างความสัมพันธ์ และการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ โดยเทคนิคดังกล่าว ได้แก่ การฟังอย่างตั้งใจ ไม่คิดแทน และพูดความเข้าใจของตัวเองจากสิ่งที่ได้ฟัง เพื่อสะท้อนความรู้สึกของผู้พูด ขณะเดียวกัน หากมีคำถาม ควรเป็นคำถามเพื่อการขยายความ

 

แท็ก