แรงงานหมดหวัง ! ปรับค่าจ้างรอบ2 …แค่ 10 จว.-ไม่ถึง 400

 

สัมภาษณ์ คุณชาลี ลอยสูง ที่ปรึกษาสมาพันธ์สมานฉันแรงงานไทย

ในรายการ แชร์เล่าข่าวเด็ด วันที่ 28 ก.พ. 67 ทาง FM 100.5

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก