ข้อควรรู้ก่อนเยือนจีน รับฟรีวีซ่า 1 มี.ค.

 

สัมภาษณ์ คุณศิวัตรา สินพสุธาดล เจ้าหน้าที่ภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีน

ในรายการ จอมยุทธการตลาด วันที่ 29 ก.พ. 67 ทาง FM 100.5

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก