น้ำตาจิไหล!! ครูเตรียมเฮ 1 พ.ค.นี้ เงินเดือนจะเพิ่มขึ้น

Hotnewsoumoim - 2024-02-29T142022.251

 

พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการข้ารการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 2/2567 ระบุ ที่ประชุมหารือถึงการปรับขึ้นเงินเดือนของข้าราชการครู และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 28 พ.ย.2566 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.2567 เป็นต้นไป ซึ่งทาง ก.ค.ศ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมดำเนินการ

โดยการปรับขึ้นเงินเดือนจะใช้ตามฐานของสำนักงาน ก.พ. ซึ่งขณะนี้ทาง ก.ค.ศ.ได้จัดทำหลักเกณฑ์ครูใหม่ และหลักเกณฑ์ครูเก่าพร้อมแล้ว โดย ก.ค.ศ.จะประชุมเชิงปฏิบัติการอีกครั้งในวันที่ 5 มี.ค.นี้ และนำเสนอคณะกรรมการ ก.ค.ศ.ภายในเดือนมีนาคม เพื่อให้ทันการเลื่อนขึ้นเงินเดือนในวันที่ 1 พ.ค.นี้ ซึ่งถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีกับข้าราชการครู และเจ้าหน้าที่รัฐ

ทั้งนี้ที่ประชุมยังได้พิจารณาอนุมัติย้ายและแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้ดำรงตำแหน่งและวิทยฐานะเดิม ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแห่งใหม่ จำนวน 26 ราย และอนุมัติ บรรจุ และแต่งตั้งข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ผู้ได้รับคัดเลือกฯ ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 24 ราย โดยคงให้ได้รับวิทยฐานะตามที่ได้รับอนุมัติอยู่เดิม ทั้งนี้ ให้มีมติย้ายและแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2567 เพื่อประโยชน์ของทางราชการ

 

แท็ก