Today Start!! ฟรีวีซ่า ไทย – จีน กระชับสัมพันธ์กระตุ้นเศรษฐกิจ

429665084_978695977244093_6434683445202890845_n

ตั้งแต่ 1 มี.ค. 2567 เป็นต้นไป ไทย – จีน เริ่มฟรีวีซ่าทุกประเภท คนไทยสามารถไปจีนสะดวกขึ้นแล้ว หวังกระชับสัมพันธ์ ส่งเสริมการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจ
ทั้งนี้เงื่อนไขฟรีวีซ่าไทย-จีน สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา และหนังสือเดินทางกึ่งราชการ จะมีระยะเวลาพำนักแต่ละครั้งไม่เกิน 30 วัน และรวมระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน ภายในช่วงเวลา 180 วัน
นอกจากนี้ สาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศไทยมีนโยบายผลักดันการก่อสร้างทางรถไฟจีน-ไทยในอนาคต และส่งเสริมการท่องเที่ยวสองประเทศ

ประเภท : เศรษฐกิจ
แท็ก