พณ. ลงพื้นที่มุกดาหาร ติดตามศูนย์ OSS เตรียมรับฤดูกาลส่งออกผลไม้

429653933_978700997243591_8822744388696872422_n

นายนภินทร ศรีสรรพางค์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ประชุมสถานการณ์การค้าชายแดน พร้อมทั้งติดตามการดำเนินงานศูนย์ OSS เตรียมรับฤดูกาลส่งออกผลไม้
ปัจจุบันสถานการณ์การค้าชายแดนและผ่านแดนจาก 2 ด่าน คือ ด่านมุกดาหาร ที่มีมูลค่าการค้าชายแดนและผ่านแดนในปี 2566 มากกว่า 340,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 37
ในขณะที่ด่านนครพนม มีมูลค่าการค้าชายแดนและผ่านแดน มากกว่า 100,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 27.5
โดยเร่งผลักดันการอำนวยความสะดวกทางการค้า เช่น
การเร่งจัดทำ E-Wallet ชำระเงินด้วย QR Code ร่วมกันของธนาคารไทยและธนาคาร สปป.ลาว ที่คาดว่าจะเริ่มใช้ได้ช่วงไตรมาส 2 ของปี 2567 ซึ่งจะช่วยให้คนลาวเข้ามาจับจ่ายใช้สอยในประเทศไทยมากขึ้น กระตุ้นเศรษฐกิจภูมิภาคไปสู่ระดับ SME รวมถึงการเร่งเจรจาให้จีนขยายเวลาเปิดทำการด่านตงซิง เขตปกครองตนเองกว่างสีจ้วงของจีน ในวันเสาร์อาทิตย์ เพื่อรองรับฤดูกาลผลไม้ไทย
ทั้งนี้ได้กำชับการเพิ่มเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเพิ่มเติมนอกเวลาทำการที่ศูนย์ OSS นครพนม ในช่วงฤดูกาลส่งออกผลไม้ ที่มีรถส่งออกผลไม้เฉลี่ยวันละ 200 คัน
สำหรับการติดตาม การปฏิบัติงานของศูนย์บริการค้าชายแดนเบ็ดเสร็จจุดเดียวจังหวัดมุกดาหาร (Mukdahan Border Trade One Stop Service) ได้ช่วยลดระยะเวลาการติดต่อขอเอกสารต่างๆ จาก 3-4 ชั่วโมง เหลือเพียง 1 ชั่วโมงเท่านั้น ทำให้กระบวนการส่งออกสินค้าชายแดนและผ่านแดนมีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

แท็ก