เรืองไกร ร้อง ป.ป.ช. สอบ สส.เขตทั้งสภา แจ้งรายรับรายจ่ายเลือกตั้งหรือไม่

ja(2)

นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของ สส. ที่เปิดเผยในเว็บไซต์ ป.ป.ช. พบนายชัยทิพย์ กมลพันธ์ทิพย์ ได้ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินฯ กรณีเข้ารับตำแหน่ง สส.ราชบุรี เขต 5 เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 2566 แตกต่างจาก สส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งรายอื่น โดยมีการนำรายได้และรายจ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งมายื่น ป.ป.ช. ด้วย ดังนี้

-รายได้เป็นเงินที่ได้รับการจัดสรรให้ของพรรคการเมือง จำนวน 600,000 บาท
-รายจ่ายที่เป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง พ.ค. 2566 จำนวน 1,335,430.50 บาท

ทั้งนี้เมื่อมี สส.รายหนึ่งยื่นรายได้และรายจ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งทั้งต่อ กกต. และ ป.ป.ช. ไปอย่างถูกต้องแล้ว ดังนั้นหาก สส. รายอื่นที่เหลือ 399 คน ไม่นำรายได้และรายจ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่ยื่นต่อ กกต. มายื่นต่อ ป.ป.ช ด้วยนั้น สส.ที่ไม่ยื่นรายได้และรายจ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งต่อ ป.ป.ช. อาจเข้าข่ายเป็นการจงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบ และจะเข้าข่ายเป็นการจงใจยืนบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบหรือไม่

อย่างไรก็ตามตนจึงส่งหนังสือถึง ป.ป.ช. เพื่อขอให้ตรวจสอบ สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้งทั้งสภาที่เหลือ 399 คน ว่ามีรายใดไม่นำรายได้และรายจ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่ยื่นต่อ กกต. ไปยื่นต่อ ป.ป.ช ด้วยหรือไม่ หากมีต้องขอให้รับส่งศาลเพื่อพิจารณาพิพากษาต่อไปโดยเร็ว

 

แท็ก