การปฏิบัติการค้นหาและปลดวัตถุอันตรายเรือหลวงสุโขทัย

Hotnewsoumoim - 2024-03-04T073341.099

วันที่ 11 ชุดปฏิบัติการค้นหาในห้องศูนย์ยุทธการ ภายในเรือ ยังไม่พบผู้สูญหาย

ปฏิบัติการค้นหาและปลดวัตถุอันตรายเรือหลวงสุโขทัย วันที่ 11 โดยชุดปฏิบัติการร่วมของกองทัพเรือไทยและกองทัพเรือสหรัฐ ฯ บนเรือ Ocean Valor ที่จอดเรืออยู่บริเวณอ่าวไทยใกล้จุดที่เรือหลวงสุโขทัยอับปาง มีการดำน้ำ จำนวน 4 เที่ยว โดยมีภารกิจในการค้นหาผู้สูญหาย การสำรวจและถอดถอนยุทโธปกรณ์ในห้องศูนย์ยุทธการ

โดยผลการปฏิบัติ การสำรวจและค้นหาผู้สูญหายในห้องศูนย์ยุทธการ จำนวน 4 เที่ยว ไม่พบผู้สูญหาย สามารถนำเครื่องบันทึกภาพดิจิทัล ( Digital Video Recorder: DVR) ขึ้นเรือ Ocean Valor เพื่อส่งให้คณะกรรมการสอบสวนฯ แต่ยังไม่สามารถปลดขีดความสามารถเครื่องควบคุมการยิงตอร์ปิโดในห้องศูนย์ยุทธการได้ ซึ่งจะดำเนินการต่อในวันพรุ่งนี้ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กำลังพลทุกนายปลอดภัย

สำหรับการปฏิบัติการวันนี้ จะมีการปฏิบัติการดำน้ำของชุดปฏิบัติการผสมของกองทัพเรือไทยและกองทัพเรือสหรัฐฯ ในการค้นหาผู้สูญหาย และปลดขีดความสามารถยุทโธปกรณ์ในห้องศูนย์ยุทธการ จำนวน 4 เที่ยว โดยรายละเอียดและความคืบหน้าต่างๆจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

 

แท็ก