จีนเล็งเพิ่มความคุ้มครอง ‘ประกันสุขภาพ’ พื้นฐานทารก-เด็กเล็ก

fern

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจีน กระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจีนออกหนังสือเวียนเกี่ยวกับการเปิดตัวโครงการรณรงค์เพื่อขยายความคุ้มครองการประกันสุขภาพขั้นพื้นฐานสำหรับเด็ก โดยมีเป้าหมายเพื่อปกป้องสิทธิ ผลประโยชน์ และสุขภาพของเด็กในประเทศ

หนังสือเวียนดังกล่าว มีเป้าหมายที่จะให้ทารกแรกเกิดมากกว่าร้อยละ 80 ได้รับความคุ้มครองจากการประกันสุขภาพขั้นพื้นฐานของประเทศในปีเกิด ภายในปี 2024

หนังสือเวียนนี้ ระบุว่าการเตรียมการต่างๆ สำหรับโครงการรณรงค์นี้ ประกอบด้วย การปรับปรุงการให้บริการทางการแพทย์ การเสริมสร้างการแบ่งปันข้อมูลระหว่างแผนกต่างๆ และการกำหนดให้การเพิ่มประสิทธิภาพของขั้นตอนต่างๆ สำหรับทารกแรกเกิดอยู่ในแผนประกันระดับชาติ

หนังสือเวียนดังกล่าวระบุว่าตามหลักการ ทารกควรได้รับการคุ้มครองโดยการประกันสุขภาพระดับชาติภายใน 90 วันแรกเกิด และได้รับการชดเชยค่ารักษาพยาบาลที่อยู่ในเกณฑ์ที่สมควรได้รับทั้งหมดในช่วงเวลาดังกล่าว

ทั้งนี้ หนังสือเวียนดังกล่าวยังระบุข้อกำหนดเฉพาะ เพื่อรับประกันว่าเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือทางการแพทย์และเงินอุดหนุนจะได้รับความคุ้มครองจากประกันสุขภาพอย่างทันท่วงที

 

ประเภท : ต่างประเทศ
แท็ก