เรียกคุย “อธิบดีกรมบัญชีกลาง” หามาตรการลงโทษบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง

Hotnewsoumoim - 2024-03-04T103328.519

 

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้เชิญนางแพตริเซีย มงคลวนิช อธิบดีกรมบัญชีกลาง มาพูดคุยที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ก่อนเดินทางไปร่วมประชุมสุดยอดอาเซียน-ออสเตรเลีย

โดยได้โพสต์ผ่านโซเชียลมีเดียส่วนตัว ระบุ

ปัญหาการก่อสร้างบริเวณถนนพระราม 2 ที่มีความล่าช้า และส่งผลกระทบให้กับประชาชนเป็นอย่างมาก ต้องได้รับการแก้ไขครับ

ทั้งนี้มีสาเหตุมาจากการที่ผู้รับเหมาไม่ทำตามกรอบเวลาที่กำหนดในสัญญา และการควบคุมงานขาดประสิทธิภาพ ก่อนเดินทางไปภารกิจต่างประเทศ ผมจึงได้เชิญทางอธิบดีกรมบัญชีกลาง มาเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา และหามาตรการลงโทษบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง โดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่ นอกจากที่จะมีการให้เลื่อนเกรดให้กับบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างที่ทำงานดีสำเร็จลุล่วงแล้ว แต่หากบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างใด ทำงานล่าช้า ไม่ส่งงานตามที่กำหนด หรืองานไม่ได้คุณภาพ ผมขอให้มีการตัดเกรดลงมาด้วย ซึ่งบทลงโทษจะทำให้เกิดความกระตือรือร้นในความรับผิดชอบต่อการรับงานก่อสร้างต่าง ๆ ซึ่งทางอธิบดีกรมบัญชีกลาง ก็ได้รับไปเร่งหามาตรการ เพื่อนำไปสู่แนวทางปฏิบัติอย่างเร่งด่วนแล้วครับ

 

แท็ก