“พล.อ.ประวิตร” เยี่ยมชมโครงการเวียงจันทน์โลจิสติกส์พาร์ค หนุนสินค้าเกษตรไทยสู่จีนตอนใต้เพิ่มรายได้ประชาชน

Hotnewsoumoim - 2024-03-04T120643.707

หลังจากพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) และคณะ ได้เดินทางไปพบปะกับ นายสอนไซ สีพันดอน นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) พร้อมด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสิ่งแวดล้อม รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข รัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของ สปป.ลาว ที่ทำเนียบรัฐบาล สปป.ลาว เพื่อหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นอันจะเป็นประโยชน์ร่วมกัน โดยเฉพาะการพัฒนาความร่วมมือด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ให้ก้าวหน้าต่อไปในอนาคต โดยทาง พล.อ.ประวิตร และคณะ ยังได้เดินทางไปศึกษาโครงการ “เวียงจันทน์โลจิสติกส์พาร์ค” หรือ VLP นครหลวงเวียงจันทน์ โดยมีผู้บริหารของโครงการให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปว่า โครงการดังกล่าวมีพื้นที่ 3,000 ไร่ ตั้งอยู่ตรงข้ามกับสถานีท่าบก ท่านาแล้ง นครหลวงเวียงจันทน์ โครงการดังกล่าวถือเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือทางด้านธุรกิจ ระหว่างไทย-ลาว-จีน โดยเฉพาะการทำเกษตรแปรรูปในเขตปลอดภาษี หรือ ฟรีโซน ซึ่งจะทำให้ภาษีนำเข้าและส่งออกเหลือร้อยละ 0 จุดนี้มีการก่อสร้างศูนย์กลางโลจิสติกส์ การค้า การลงทุน การธนาคาร ไฟแนนซ์เชียล ในเขตฟรีโซน รวมไปถึงคลังน้ำมัน
“โครงการนี้เป็นอีกโครงการหนึ่งที่จะเชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจของภาคอีสานของไทย โดยเฉพาะจังหวัดหนองคาย ที่สามารถเชื่อมโยงสินค้าเกษตร ในการส่งสินค้าไปยังจีนตอนใต้สร้างรายได้เพิ่มรายได้ให้กับประชาชนทั้งสองประเทศ” พล.อ.ประวิตรกล่าว
สำหรับโครงการนี้มีนักธุรกิจ ลาว จีน และไทย ร่วมลงทุน มูลค่าประมาณ 500 ล้านเหรียญดอลลาร์ เพื่อเชื่อมโยงระบบรางและโลจิสติกส์ ระหว่างไทย ลาว จีน และในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง จุดแข็งของศูนย์กลางโลจิสติกส์แห่งนี้ คือ นักลงทุนสามารถเข้ามาทำสินค้าเกษตรแปรรูป หรือบรรจุหีบห่อผลิตภัณฑ์จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี คือ ภาษีนำเข้าและส่งออกในกลุ่มประเทศอาเซียนเหลือร้อยละ 0 ซึ่งจะทำให้ต้นทุนการนำเข้าและส่งออกถูกลง

แท็ก