โคราชร้อน-แล้งหนักมาก!!! หวั่นกระทบการอุปโภค-บริโภคปชช.

Hotnewsoumoim - 2024-03-04T122645.507

 

นายกิติกุล เสภาศีราภรณ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครราชสีมา ระบุ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้พยากรณ์ลักษณะอากาศประจำวัน ว่าวันนี้จังหวัดนครราชสีมามีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองแค่ร้อยละ 10 ของพื้นที่ และอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยอยู่ที่ 38 องศาเซลเซียส

ซึ่งสภาพอากาศที่ร้อนและแล้งส่งผลปริมาณน้ำในแหล่งน้ำต่างๆ ลดลงอย่างรวดเร็ว โดยอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 4 แห่ง และขนาดกลาง 23 แห่งของจังหวัดนครราชสีมา รวม 27 แห่ง ตรวจวัดปริมาณน้ำเก็บกักปัจจุบัน เหลืออยู่ที่ 605.30 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือแค่ร้อยละ 49.75 ของความจุเก็บกักทั้งหมด และเป็นน้ำใช้การได้เพียง ร้อยละ 47.03 เท่านั้น ซึ่งเมื่อเทียบกับปีที่แล้วในช่วงเวลาเดียวกัน มีน้ำเฉลี่ยใช้การได้ เหลืออยู่มากถึง 922.46 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 79.92 มากกว่าปีนี้อยู่ถึง 379.64 ล้านลูกบาศก์เมตร

ซึ่งนอกจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดในช่วงกลางวัน เป็นสาเหตุทำให้ระดับน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติและในอ่างเก็บน้ำลดลงอย่างรวดเร็วแล้ว การสูบดึงน้ำไปทำนาปรังของเกษตรกรในหลายพื้นที่ ก็เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ปริมาณน้ำลดลงจนถึงขั้นแห้งขอด ทำให้ผู้ใช้น้ำในภาพรวม ต้องเสี่ยงจะได้รับผลกระทบขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภคในช่วงหน้าแล้ง จึงขอย้ำเกษตรกร อย่าเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว สูบดึงน้ำไปใช้ทำนาปรัง จนเกิดผลกระทบทำให้ไม่เหลือน้ำไปใช้ผลิตประปาเพื่อการอุปโภค-บริโภคของประชาชนภาพรวม

 

แท็ก