รบ.ย้ำชัด!!ลาป่วยไม่ถึง 3 วัน ไม่ต้องมีใบรับรองแพทย์ ถ้าถูกทวงมีสิทธิที่จะปฏิเสธได้

fern

วันนี้ (4 มีนาคม 2567) นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 กำหนดความคุ้มครองให้ลูกจ้างทุกประเภททั้งรายวัน รายเดือน หรือลูกจ้างตามผลงาน มีสิทธิลาป่วยได้เท่าที่ป่วยจริง โดยนายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างตลอดระยะเวลาที่ลา แต่ไม่เกินปีละ 30 วัน ในวันทำงาน นั้น

นายคารม กล่าวว่า สำหรับการลาป่วย 3 วันในวันทำงานติดต่อกัน กฎหมายกำหนดให้นายจ้างอาจให้ลูกจ้างแสดงใบรับรองแพทย์ แต่มิได้เคร่งครัดถึงขนาดว่า ถ้าลูกจ้างไม่มีรับรองแพทย์มาแสดงจะใช้สิทธิลาป่วยไม่ได้ ดังนั้น หากลูกจ้างลาป่วยไม่ถึง 3 วัน ก็ไม่จำเป็นหรือปฏิเสธการแสดงใบรับรองแพทย์ต่อนายจ้างได้ โดยลูกจ้างอาจต้องชี้แจงต่อนายจ้างถึงการเจ็บป่วยนั้นหรือแสดงหลักฐานอื่นประกอบการลาที่ไม่ถึง 3 วันนั้นได้

“ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยหรือมีปัญหาด้านแรงงาน สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 – 10 หรือโทรมาปรึกษาได้ที่ สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546”

 

แท็ก