“เท่าพิภพ” โวยครม. ผ่านพ.ร.บ.เหล้า สธ. แต่ปัดตกฉบับก้าวไกล-ปชช.

wewy (4)

นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร สส.กทม. พรรคก้าวไกล เผยถึงกรณีคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบในหลักการร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของกระทรวงสาธารณสุข แต่ไม่เห็นชอบอีก 3 ร่างฯที่เหลือ ซึ่งมี 2 ร่างฯเสนอโดยภาคประชาชน และอีกร่างฯหนึ่งเสนอโดยตนในนามพรรคก้าวไกล ซึ่งเตรียมส่งคืนทั้ง 3 ร่างฯ กลับไปยังสภาฯ ภายในวันที่ 9 มี.ค.นี้

 

นายเท่าพิภพ กล่าวว่า เนื้อหาของร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ มีความสำคัญทั้งด้านอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การกำหนดวัน-เวลาการขาย รวมถึงการโฆษณาและการสื่อสารการตลาด ซึ่งร่างฯแต่ละฉบับมีความเห็นที่แตกต่างกัน โดยร่างฯของภาคประชาชนอยากเห็นการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เข้มข้นขึ้น ส่วนอีกร่างฯต้องการผ่อนปรนกฎระเบียบต่างๆ ให้ลดน้อยลง ขณะที่ร่างฯของตนและพรรคก้าวไกลพยายามหาจุดร่วมของทั้งสองฝ่าย โดยร่างฯออกมาอย่างประนีประนอมและหาจุดสมดุลให้ได้มากที่สุด

 

แม้ทุกร่างฯจะมีความเห็นต่อการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แตกต่างกัน แต่ทุกความเห็นในสังคมควรได้รับการรับฟังโดยไม่ถูกปัดตก ตนจึงไม่เห็นด้วยกับมติ ครม.นี้ และเมื่อทั้ง 4 ร่างฯ กลับเข้าสู่การพิจารณาวาระหนึ่งในสภาฯ ตนขอให้ สส.ทุกคนร่วมกันลงมติรับหลักการทุกร่างฯ เพื่อนำรายละเอียดที่แตกต่างกันไปถกเถียงในชั้นกรรมาธิการ (กมธ.)

 

“ผมยืนยันว่าแม้เป็นความเห็นของฝ่ายบริหาร แต่ร่างพ.ร.บ.นี้เป็นอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติ ก็คือสภาฯ ที่จะต้องตัดสินใจ ผมจึงอยากเรียกร้องให้เพื่อน สส.ทุกพรรค โหวตรับทุกร่างฯ เพื่อประชาชนจะได้มีโควตาไปถกเถียงหาข้อสรุปกันในชั้นกมธ.” นายเท่าพิภพ กล่าว

#เท่าพิภพลิ้มจิตรกร #ก้าวไกล #พรบเหล้า #กมธ

แต่ไม่เห็นชอบอีก 3 ร่างฯที่เหลือ ซึ่งมี 2 ร่างฯเสนอโดยภาคประชาชน และอีกร่างฯหนึ่งเสนอโดยตนในนามพรรคก้าวไกล ซึ่งเตรียมส่งคืนทั้ง 3 ร่างฯ กลับไปยังสภาฯ ภายในวันที่ 9 มี.ค.นี้

 

นายเท่าพิภพ กล่าวว่า เนื้อหาของร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ มีความสำคัญทั้งด้านอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การกำหนดวัน-เวลาการขาย รวมถึงการโฆษณาและการสื่อสารการตลาด ซึ่งร่างฯแต่ละฉบับมีความเห็นที่แตกต่างกัน โดยร่างฯของภาคประชาชนอยากเห็นการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เข้มข้นขึ้น ส่วนอีกร่างฯต้องการผ่อนปรนกฎระเบียบต่างๆ ให้ลดน้อยลง ขณะที่ร่างฯของตนและพรรคก้าวไกลพยายามหาจุดร่วมของทั้งสองฝ่าย โดยร่างฯออกมาอย่างประนีประนอมและหาจุดสมดุลให้ได้มากที่สุด

 

แม้ทุกร่างฯจะมีความเห็นต่อการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แตกต่างกัน แต่ทุกความเห็นในสังคมควรได้รับการรับฟังโดยไม่ถูกปัดตก ตนจึงไม่เห็นด้วยกับมติ ครม.นี้ และเมื่อทั้ง 4 ร่างฯ กลับเข้าสู่การพิจารณาวาระหนึ่งในสภาฯ ตนขอให้ สส.ทุกคนร่วมกันลงมติรับหลักการทุกร่างฯ เพื่อนำรายละเอียดที่แตกต่างกันไปถกเถียงในชั้นกรรมาธิการ (กมธ.)

 

“ผมยืนยันว่าแม้เป็นความเห็นของฝ่ายบริหาร แต่ร่างพ.ร.บ.นี้เป็นอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติ ก็คือสภาฯ ที่จะต้องตัดสินใจ ผมจึงอยากเรียกร้องให้เพื่อน สส.ทุกพรรค โหวตรับทุกร่างฯ เพื่อประชาชนจะได้มีโควตาไปถกเถียงหาข้อสรุปกันในชั้นกมธ.” นายเท่าพิภพ กล่าว

 

แท็ก