ทุนจีนเล็งไทยเป็นฐานผลิตสินค้าส่งออก ผลิตอะไหล่รถยนต์ไฟฟ้าส่งขายทั่วอาเซียน

f-6

 

“สงคราม” เผยกลุ่มทุนจีนใช้ไทยผลิตสินค้าเพื่อส่งออก ชี้กลุ่มอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้า ส่งขายทั่วอาเซียน

นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เผยว่า ในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา MR.Zeng Hui ผู้อำนวยการฝ่ายตลาดต่างประเทศ บริษัท Qingdao Yunlu Advance Materials Technology Co., Ltd จากประเทศจีน เพื่อหารือในโอกาสที่จะเข้ามาลงทุนตั้งโรงงานผลิตชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ รถยนต์ไฟฟ้า ทั้งนี้จากการหารือ ผู้ประกอบการต้องการให้ไทยเป็นฐานเพื่อผลิต และจัดจำหน่ายในตลาด
รถยนต์ไฟฟ้าของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ
นายสงคราม
กล่าวว่าบริษัทดังกล่าวมั่นใจว่าศักยภาพของไทย มีความพร้อมที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำ
การผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้าในภูมิภาคนี้ได้อย่างแน่นอน ประกอบกับนายกรัฐมนตรี มีนโยบายที่จะสนับสนุนรถยนต์พลังงานไฟฟ้า และนักลงทุนกลุ่มอุตสาหกรรม
ยานยนต์ไฟฟ้า มีแนวคิดในการเข้ามาลงทุนในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง
“นอกจากนี้มีกลุ่มนักลงทุนมีแนวคิดจะเข้าลงทุนให้ไทย เป็นฐานในการผลิต Amorphous Alloy หรือวัสดุเพื่อการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า จัดจำหน่ายให้กับโรงงานผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า รวมทั้งโซลาเซลล์สำหรับผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่ เพื่อจัดจำหน่ายให้กับทางการไฟฟ้าของไทย เป็นวัสดุที่ลดมลภาวะ ลดการเสียหายของไฟฟ้า และไม่ก่อให้เกิดมลพิษอีกด้วย
ทั้งนี้หากมีการลงทุนจริงจะช่วยให้ไทยเป็นฐานการผลิตไฟฟ้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งจะเป็นอนาคตของอุตสาหกรรมไฟฟ้าของประเทศไทยในอนาคต

แท็ก