นายกฯไม่ดูดาย วางแผนเชิงรุก ดึงกิจกรรมระดับโลกจัดที่ไทย ปี68-72

wewy (3)

 

“รัดเกล้า” เผย นายกฯ ไม่นิ่งดูดาย มอบหมายหน่วยงานเกี่ยวข้อง เตรียมความพร้อม วางแผนเชิงรุก ดึงกิจกรรมระดับโลกหลากรูปแบบมาที่ไทย ปี 2568-2572

นางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ไม่นิ่งดูดายในกรณีการแสดงคอนเสิร์ตของ เทย์เลอร์ สวิฟต์ รับฟังทุกข้อเสนอแนะ ประเทศไทยเราพร้อมรองรับการจัดกิจกรรมและมหกรรมระดับโลกได้ หากทุกฝ่ายร่วมมือกัน โดนเบื้องต้น ตั้งเป้าให้ไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ระดับโลกเพิ่มขึ้นปี 2568-2572

ซึ่งได้มอบนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการทันที การเตรียมความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมและมหกรรมระดับโลกนั้นต้องมีองค์ประกอบหลายด้าน เช่น ด้านคมนาคม ก่อนหน้านายกรัฐมนตรีได้มีการประกาศแผนการพัฒนาระบบการบิน Aviation Hub 2567 พัฒนาไทยเป็นศูนย์กลางการบินการขนส่งของภูมิภาค ด้วยเป้าหมายที่จะขยายสุวรรณภูมิให้เป็น Hub ใหญ่ระดับโลกไปแล้ว ส่วนด้านโครงสร้างพื้นฐานเดินทางในประเทศ นายกรัฐมนตรีได้กำชับกระทรวงคมนาคมให้ร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ รวมถึงภาคเอกชน บูรณาการการพัฒนาระบบการเดินทางในเมืองหลักเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวได้ดียิ่งขึ้น ส่วนประเด็นการดึงดูดนักแสดงระดับโลกเข้ามา ควรมีการทำงานเชิงรุกและจัดตารางให้เต็มตลอดปี นายกรัฐมนตรีได้สั่งการไปที่สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (TCEB) ให้ออกแบบแผนการเชิงรุก 5 ปีครอบคลุมปี พ.ศ. 2568-2572 และให้เร่งมานำเสนอต่อตนเองในเร็ววัน

นางรัดเกล้า เปิดเผยอีกด้วยว่า นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า “ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านมีความสำคัญเป็นอย่างมาก อย่าปล่อยให้ประเด็นการจัดคอนเสิร์ตของนักแสดงระดับโลกมาบั่นทอนความรู้สึกที่เรามีต่อกัน ในการทำธุรกิจและการตลาดนั้น การทำสัญญาอนุญาตให้ได้สิทธิแต่เพียงผู้เดียว (exclusive licensing agreement) เป็นเรื่องปกติ สิ่งที่เราต้องทำคือ ย้อนกลับมาเรียนรู้และพัฒนาตัวเราเอง สำหรับประเทศไทยแล้ว เราก็ถือว่าเป็นศูนย์กลางธุรกิจไมซ์จองเอเชีย (Asia’s MICE Hub) เพราะเรามีที่ตั้งของประเทศที่อำนวยให้กับการเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียน เพราะสามารถเชื่อมโยงไปทั่วภูมิภาคเอเชียได้ เรามีอัตลักษณ์ มีการแก้ไขกฎระเบียบให้สะดวกขึ้น มีมาตรการจูงใจผู้ประกอบการ และที่สำคัญเรามีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง ทั้งทางราง ทางอากาศ อย่างต่อเนื่อง จึงขอให้มั่นใจว่าไทยพร้อมจะเป็นศูนย์กลางกิจกรรมระดับโลกหลากรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการจัด Bangkok World Pride ที่ตอนนี้แผนขยายไปเป็นปี 2573 หรือ คอนเสิร์ตของศิลปินดังระดับโลกในอนาคต เราไม่ได้พลาดโอกาสอะไร แค่เวลาที่ใช่ของเรายังมาไม่ถึง”