รองผู้ว่าฯ ภูเก็ต เซ็นหนังสือด่วนที่สุด เพิกถอนหนังสือเดินทางฝรั่งเตะหมอ

ja(13)

นายศรัทธา ทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ทำหนังสือด่วน ถึงผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ต เรื่องขอให้พิจารณาดำเนินการเพิกถอนหนังสือเดินทางของ MR.URS BEAT FEHR โดยระบุว่า

ตามที่ปรากฎในสื่อกรณีแพทย์หญิงธารดาว จันทร์ดำ อายุ 26 ปี แพทย์ประจำโรงพยาบาลดีบุก ถูก MR.URSFEHR อายุ 45 ปี สัญชาติสวิตเซอร์แลนด์ ทำร้ายร่างกาย เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 20.50 น. บริเวณชายหาดยามู ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต นั้น

จังหวัดภูเก็ตพิจารณาแล้วเห็นว่า การกระทำของ MR.URSFEHR มีพฤติการณ์เป็นที่น่าเชื่อว่าเป็นบุคคลที่เป็นภัยต่อสังคม หรือจะก่อเหตุร้ายให้เกิดอันตรายต่อความสงบสุขและความเรียบร้อยของประชาชน จึงขอให้พิจารณาดำเนินการเพิกถอนหนังสือเดินทางของ MR.URS BEAT FEHR โดยเร่งด่วน และรายงานผลให้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตทราบ

ขณะที่พันตำรวจเอกปริญญา กลิ่นเกษร รองผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 และรองโฆษกสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เผยว่า ในส่วนของการเพิกถอนวีซ่าจะอาศัยคำพิพากษาถึงที่สุด สำหรับนายเดวิดได้ถือวีซ่าประเภทธุรกิจ ซึ่งกำลังจะสิ้นสุดลงในวันที่ 13 มี.ค. 67 นี้ ซึ่งถ้านายเดวิดไม่ต่อวีซ่า ก็จะเป็นคนต่างด้าวที่อยู่ในราชอาณาจักรโดยใบอนุญาตสิ้นสุด แต่หากต่อทาง ตม. จะไม่ต่อวีซ่าธุรกิจให้ แต่จะต่อวีซ่าสำหรับการต่อสู้คดี

 

แท็ก