2 กูรูอาเซียน แนะเทคนิคลงทุน ASEAN +3 ชี้การเมืองคือปัจจัยสำคัญตัดสินใจลงทุน

wewy (5)

 

หลักสูตร MCOT CEOs of ASEAN โดย MCOT News FM 100.5 และ MCOT Academy เริ่มอบรมวันนี้เป็นวันที่สอง เริ่มต้นด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับตลาด ASEAN+3 โดยวิทยากรมืออาชีพ คุณกริช อึ้งวิฑูรสถิตย์ นักธุรกิจ ASEAN+3 และประธานสภาธุรกิจไทย-เมียนมา โดย CEO ทุกท่านได้มีการร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมุมมองทางธุรกิจกันอย่างหลากหลาย

ทั้งนี้คุณกริช ชี้ช่องทางประสบความสำเร็จในทางธุรกิจว่าต้องมี 3 P และ 3 C โดย 3 P คือ People การรู้จักลักษณะของประชากร, Product ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และPlatform ช่องทางการกระจายผลิตภัณฑ์ถึงผู้บริโภค ส่วน 3 C คือ Capital การเลือกตลาด, Channel ช่องทางในการดำเนินธุรกิจ และ Connection ความสัมพันธ์ การติดต่อหรือเชื่อมต่อกัน ยอมรับการเมืองของแต่ละประเทศเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจลงทุน

ขณะที่ช่วงบ่ายจะจัดอบรมเทคนิคการทำธุรกิจในประเทศสมาชิก ASEAN โดย รศ.ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช ที่ปรึกษาหลักสูตร MCOT CEOs of ASEANและที่ปรึกษาอาวุโส บจก.อินเทลลิเจนท์ รีเสิร์ช คอนซัลแตนท์ (ไออาร์ซีซี) แนะนำเทคนิคการทำธุรกิจในอาเซียนต้องมีความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจอาเซียน กฎหมายการค้าการลงทุน หุ้นส่วน กิจกรรมงานแสดงสินค้า สื่อออนไลน์ ต้นทุนการผลิต และปัจจัยเสี่ยงของอาเซียน โดยขณะนี้อินโดนีเซียเป็นประเทศอาเซียนที่มีขนาดเศรษฐกิจมูลค่ามากที่สุดในอาเซียน รองลงมาเป็นไทย, สิงคโปร์, ฟิลิปปินส์, เวียดนาม, มาเลเซีย, เมียนมา, กัมพูชา, บรูไน และลาว

นอกจากนี้ รศ.ดร.อัทธ์ ระบุแม้ว่าเมียนมาจะเป็นประเทศที่มีโอกาสการลงทุนอีกมากแต่ปัญหาการเมืองที่ไม่มีเสถียรภาพ ยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ฉุดรั้งการพัฒนาเศรษฐกิจ

ทั้งนี้หลักสูตร MCOT CEOs of ASEAN จะจัดอบรมไปจนถึงเดือนพฤษภาคม 2567 ซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้ถือเป็นรุ่นที่ 1 เน้นเนื้อหาเกี่ยวกับการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจและเจาะลึกประเทศอาเซียน +3 (จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น)

 

แท็ก